Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O POČETKU JAVNIH KONSULTACIJA O STRATEŠKOJ PLATFORMI ZA IZRADU SEKTORSKE STRATEGIJE RAZVIJANJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  • On 15 Augusta, 2022

Federalno ministarstva za rad i socijalne politiku obavještava zainteresiranu javnost, odnosno tijela uprave na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, građane, organizacije civilnoga društva, predstavnike akademske zajednice, komore, javne ustanove i druga pravna ili fizička lica da će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u periodu od 15. avgusta/kolovoza pa do 15. septembra/rujna 2022. godine realizovati proces javnih konsultacija o strateškoj platformi za izradu sektorske strategije razvijanja sistema socijalne i dječje zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U navedenom će periodu predmetni dokument zajedno sa obrascem za dostavljanje pisanih komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija na predloženi dokument u koji će zainteresovana pravna i fizička lica moći unijeti sve komentare i prijedloge za koje smatraju da bi mogli osigurati adekvatno definiranje ključnih prioriteta i kreiranje mjera za njihovo realiziranje.  biti javno dostupan u elektronskom obliku na zvaničnoj web stranici Ministarstva na pripadajućim niže navedenim linkovima.

Popunjeni je Obrazac za dostavljanje pisanih komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija na predloženi dokument potrebno dostaviti Ministarstvu na jedan od sljedećih načina:

  • Elektronskim putem na e-mail: mujkic@fmrsp.gov.ba;
  • Putem pošte na adresu: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo.

Za sve dodatne informacije u pogledu dostavljanja komentara zainteresirani se mogu obratiti Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji i djece pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na jedan od sljedećih brojeva: 033 255 452 ili 033 255 453.

POZIV NA JAVNE KONSULTACIJE

STRATEŠKA PLATFORMA – NACRT STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE U FBIH 2023-2030

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE KOMENTARA NA SEKTORSKU STRATEGIJU

0 Komentari