Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O POČETKU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA U FEDERACIJI BIH

  • On 5 Augusta, 2022

Obavještavamo zainteresirane da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pokrenulo javnu raspravu na  Nacrt Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, u trajanju od 45 dana, odnosno u periodu od 08.08.2022.-21.09.2022. godine, koji možete naći u meniju „Legislativa-Zakoni u pripremi“.

U cilju pripreme što boljeg prijedloga ovog propisa pozivamo na aktivno sudjelovanje u javnoj raspravi.

Komentari, prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u obrascu koji je pripremljen za ove namjene i dostupan je na stranici Ministarstva, poštom ili elektronski.

0 Komentari