Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DRLJAČA UČESTVOVAO U PANEL KONFERENCIJI POVODOM 100 GODINA RADA ASB-A IZVAN NJEMAČKE I 30 GODINA RADA ASB-A U JUGOISTOČNOJ EVROPI

  • On 12 Oktobra, 2022

Danas je u organizaciji njemačke humanitarne organizacije ASB-a (Arbeiter-Samariter-Bund) održana panel konferencija povodom 100 godina rada ASB-a izvan Njemačke i 30 godina rada ASB-a u jugoistočnoj Evropi.

Kao jedan od domaćina, učešće na navedenoj konferenciji uzeo je zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača koji je istakao  izuzetnu saradnju koju je Ministarstvo imalo sa ASB-om tokom proteklog vremena, te da izuzetnu čast čini prisustvo današnjoj panel diskusiji.

Tokom konferencije podsjetio je da je puno rada i truda uloženo u potpisivanje izuzetno važne Deklaracije o unapređenju socijalne politike na zapadnom  Balkanu, a sa ciljem da se osnaži partnerstvo između javnog i civilnog sektora na dobrobit svih aktera.

– Prilikom ranijih susreta, razgovarali smo i na temu procesa euro integracija, te smo tada naglasili važnost uspostave minimalnih socijalnih prava, stvaranje efikasnih mreža socijalne sigurnosti te osiguranja finansijskih programa koji će uključiti najsiromašnije u sve društvene sfere života, ovaj cilj je i dalje ostao isti – rekao je ministar Drljača.

Na konferenciji je istaknuto da problem socijalne isključenosti se temelji na nejednakom pristupu resursima u društvu, a što ugrožava socijalna prava, kako pojedinca tako i grupa, te da s tim u vezi su potrebna sistemska rješenja, posebno u dijelu razvoja socijalnih usluga, uspostave minimalnih socijalnih prava, suzbijanja siromaštva, poštovanja dostojanstava svih osoba, te prevencije loših socijalnih uslova u kojima se pojedinci i grupe često nalaze.

U segmentu najugoženijih kategorija društva, poseban fokus je na djeci.

-Djeca u Federaciji BiH nemaju iste mogućnosti. Diskriminisana su: po osnovu siromaštva, po mjestu stanovanja (grad-selo), pozicije roditelja u društvu (marginalizirane i ugrožene skupine), zdravstvenom stanju djece (djeca s posebnim potrebama, s poteškoćama u razvoju, itd.), porodični status djece (samohrani roditelji, djeca bez roditeljskog staranja), stoga je bitno ojačati sistem za zaštitu djece, te utvrditi novi način za buduće donatorske projekte na temu socijalne uključenosti, jer ulažući u djecu ulažemo u bolju budućnost društva u cjelini. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike posebnu pažnju posvećuje uspostavi i razvoju socijalnih usluga u cilju smanjivanja socijalne isključenosti, jačanju kapaciteta, kako kadrovskih tako i  tehničkih u nadležnim institucija u sistemu socijalne i dječje zaštite kao i razvoj standarda stručnog rada“, kazao je Drljača.

Brojna su pitanja na koja se mora sistemski odgovoriti, a što ujedno predstavlja i strateški izazov. Neka od tih pitanja su: Kako ublažiti posljedice siromaštva? Kako unaprijediti praćenje stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite, konkretne politike i mjere, zasnovane na realnim činjenicama i potrebama? Kako umanjiti socijalnu isključenost i prevenirati institucionalni oblik smještaja? Kako osigurati blagovremen i efikasan odgovor institucija na potrebe socijalno osjetljivih kategorija? Kako pozicionirati i definisati ulogu nadležnih institucija u oblasti socijalne i dječje zaštite?

Sve navedeno je dio strateškog fokusa za daljnji rad. Mnogo je izazova s kojima se moramo naučiti nositi. Svi ti izazovi guraju nas naprijed i u prvi plan stavljaju kategorije pojedinaca i grupa čija marginalizacija nam je ujedno ispit i zadaća za efikasno sistemsko rješenje, poručeno je na kraju.

0 Komentari