Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DRLJAČA PRIMIO U POSJETU DERVU SEJDIĆA – POLOŽAJ ROMA SE MORA SISTEMSKI UNAPRIJEDITI

  • On 30 Aprila, 2021

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača primio je u posjetu Dervu Sejdića, predsjednika Romskog informativnog centra – Kali Sara.

Tokom jednostanog sastanka razgovarano je položaju Roma u Federaciji BiH, te su razmatrane mogućnosti i modaliteti koji bi unaprijedili proces integracije Roma u društvo kroz programe zapošljavanja.

Sejdić je upoznao ministra sa činjenicom da se romska populacija u BiH i dalje nastavlja suočavati sa problemom nezaposlenosti, stambene nezbrinutosti, te slabo uključenje djece u proces obrazovanja.

Ministar Drljača istakao je potrebu Federacije BiH da se kroz pobljašanu socijalnu skrb kao i obrazovanje romska zajednica konačno dovede u ravnopravan položaj, što trenutno nije slučaj.

Sagovornici su se složili da će u budućem periodu intenzivirati saradnju, a u cilju pobošljanju svih položaja romske zajednice u FBiH.

G-din Sejdić je ovom prilikom uputio ministru Drljači poziv da posjeti Romski informativni centar – Kali Sara, što je ministar sa zadovoljstvom prihvatio.

0 Komentari