Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DELIĆ JUČER BORAVIO U CJELODNEVNOJ POSJETI USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE “ŠTIĆENICI NAŠIH USTANOVA SU NAŠA OBAVEZA I ODGOVORNOST, OGLEDALO NAŠIH POLITIKA I LJUDSKOSTI”

  • On 7 Maja, 2023

Delegacija Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH predvođena novoimenovanim ministrom Adnanom Delićem jučer je boravila u radnim posjetama svih pet ustanova socijalne zaštite iz nadležnosti ovog ministarstva.

Ovo je prva, zvanična posjeta novoimenovanog ministra koji je počevši svoj mandat posjetama ustanovama socijalne zaštite pokazao jasno opredjeljenje, ali i smjer u kojem će ići programske politike ovog ministarstva u naredne četiri godine.

Tokom posjete Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece Pazarić, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Hum Sarajevo i Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški ministar Delić sastao se s članovima uprave ovih ustanova s kojima je razgovarao o aktuelnim i tekućim pitanjima, ali i srednjeročnim i dugoročnim planovima i programima rada ustanova. Svaka od pet ustanova, iako određena svojim specifičnostima, imaju, kako pojedinačne, tako i zajedničke izazove u svakodnevnom poslovanju i brizi o štičenicima koje imaju na smještaju.

Iako su u proteklih nekoliko godina učinjeni određeni pomaci naprijed kako bi se kvalitet života štičenika ovih ustanova poboljšao, ustanove imaju niz prepreka koje treba prevladati kako bi usluga socijalne zaštite dostigla europski standard. S tim u vezi, kako je istakao ministar Delić svim upravama ustanova, Ministarstvo će u tekućem mandatu, posebnu pažnju i brigu posvetiti rješavanju svih detektovanih izazova, koji podrazumijevaju usklađivanje rada ustanova sa postojećim zakonskim normativima u oblasti regulisanja mjera i standarda rada, socijalne, zdravstvene i svih drugih vidova zaštite štičenika ustanova, ali i proširenja kapaciteta i usklađivanja prostora u kojem borave štičenici sa savremenim standardima.

„Ustanove socijalne zaštite godinama su bile zanemarene i iako je riječ o najosjetljivijim članovima našeg društva, nažalost, nije bilo dovoljno brige da se to stanje mijenja. Posljednjih nekoliko godina, istina pod pritiscima javnosti, počelo se raditi na tome i novim zakonom koji je nedavno stupio na snagu regulisana je oblast socijalne zaštite kako nikad ranije nije bila regulisana. Mi ćemo podzakonskim aktima sve to dalje dodatno urediti, ali i spremiti novi Zakon o socijalnim uslugama koji će garantovati najbolje uslove života korisnicima naših usluga. Osim u dijelu institucionalne brige i rješavanja normativa, sigurno ćemo voditi računa da ove ustanove imaju i finansijsku podršku za proširenje i uređenje smještajnih kapacitea, kao i za brigu o zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i socijalnoj inkluziji naših štičenika“, izjavio je ministar Delić tokom posjete.

Treba naglasiti da su ustanove socijalne zaštite ustanove koje pružaju usluge smještaja i socijalne brige o štičenicima, te da oblast zdravstvene zaštite i obrazovanja štičenika ustanova nije ni u jednom segmentu uređena, što predstavlja velike teškoće u radu ovih ustanova koje samostalno i iz vlastitih sredstava vode brigu i o ovim segmentima zaštite svojih štičenika.

„Oblast zdravstvene zaštite i obrazovanja dosta je neuređena i Ministarstvo će već od sutra početi s iznalaženjem rješenja. Nastojat ćemo ostvariti saradnju sa nadležnim federalnim ministarstvima zdravstva, obrazovanja i pravde, ali i kantonalnim ministarstvima koja također zajedno s nama trebaju biti uključena u rješanje ovih segmenata zaštite. Naši štičenici su djeca od najranije dobi, mladi i osobe u trećoj životnoj dobi sa različitim, manje ili više izraženim fizičkim, psihičkim i mentalnim poteškoćama. Obzirom da su u uz sve navedeno i u kolektivnim smještajima, odvojeni od svojih porodica, oni su sigurno najranjiviji članovi našeg društva. Oni su naša obaveza i naša odgovornost. Odnosom prema njima mi pokazujemo ko smo mi ustvari i koliko nam je stalo do onih koji zavise od nas i našeg razumijevanja njihovih potreba“, istakao je ministar.

Ministar je podsjetio i da Ministarstvo ubrzano radi na pripremama mjera i standarda rada ovih ustanova koje će značajno unaprijediti usluge u ustanovama socijalne zaštite, te najavio i pripremu novih zakonskih normativa i strateških akata neophodnih za poboljšanje životnog standarda korisnika socijalnih usluga.

0 Komentari