Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DELIĆ I PREMIJER NIKŠIĆ TOKOM POSJETE SERVISNOM CENTRU DAJTE NAM ŠANSU RAZGOVARALI O DUGORČNOM RJEŠENJU RADA CENTARA KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE I BRIGU OSOBAMA SA INVALIDITETOM

  • On 31 Maja, 2023

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i premijer Nermin Nikšić posjetili su danas servisni centar Dajte nam šansu, centar koji nudi servis usluga osobama s poteškoćama u razvoju, kao i osobama sa invaliditetom.

Cilj posjete je, kako je saopćeno iz Kabineta ministra, upoznati se sa radom ovog servisnog centra koji, kao dio neprofitnog sektora, nudi socijalne usluge koje bi u pravilu vlast trebala obezbijediti svojim građanina poštujući prava i mehanizme jednakih prilika i mogućnosti osoba sa invaliditetom sa zdravim osobama u prevazilaženju svakodnevnih izazova.

Nakon prezentacije rada ovog servisnog centra, ministar Delić i premijer Nikšić razgovarali su sa upravom Centra i predstavnikom USAID-a o neophodnim koracima koji će sistem socijalnih usluga učiniti kvalitetnijim i dostupnijim porodicama koje imaju članove s poteškoćama u razvoju i invaliditetom, bez obzira kakvog imovinskog stanja bile te porodice, kao i bez obzira na mjesto njihovog boravka, a poseban akcent stavljen je na otvaranje i podršku u radu dnevnih centara na širem području Federacije, kao dijelu podrške uslugama za osobe sa invaliditetom u lokalnim zajednicama.

Ministar Delić kazao je, između ostalog, da je u resornom ministarstvu u pripremi Zakon o socijalnim uslugama, te da dnevni centri trebaju biti sastavni dio tog zakona, da budu prepoznati kao socijalne usluge.

„Nije više riječ dati samo finansijsku podršku, niti ovim centrima ostaviti da zavise od volje određene vlasti hoće li podržati njihov rad ili neće. Moramo imati alternativni pristup, a on se sigurno može ostvariti kroz zakonsko prepoznavanje i na taj način otkloniti mehanizam volje bilo kojeg pojedinca ili vlasti da donosi odluke shodno svojim nahođenjima i ubjeđenjima, a uslugu dnevnih centara staviti kao obavezu koja se podrazumijeva i proističe iz zakona“, precizirao je ministar.

Premijer Nikšić naveo je da je Vlada svjesna truda i zalaganja koje ulažu entuzijasti koji u okviru neprofitnog sektora pružaju socijalne usluge, te da će Vlada nastojati biti partner u daljnjim aktivnostima.

„Nisam neko da daje obećanja bez pokrića, ali više sam nego svjestan da vi radite naš posao i da nudite usluge koje država i vlast moraju obezbijediti svojim građanima, stoga neću obećavati, ali želim da znate da mi znamo da je dio odgovornosti i na nama i da ćemo nastojati da pronađemo modele za stabilnost i dugoročnu održivost rada ovih centara“, kazao je premijer direktorici Kavalec.

Tokom sastanka istaknuto je i da će Sektorska strategija Ministarstva za rad i socijalnu politiku koja tretira prioritete, mjere i strateške projekte u okviru socijalne zaštite biti stavljena na javnu raspravu već polovinom juna, te je poručeno da se sve organizacije koje pružaju socijalne usluge i brigu osobama sa invaliditetom i teškoćama u razvoju trebaju uključiti u javnu raspravu i svojim znanjem i iskustvom sa terena doprinijeti najboljim rješenjima koja će Strategija u konačnici ponuditi.

0 Komentari