Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DELIĆ PRELIMINARNO DOGOVORIO SARADNJU SA SVJETSKOM BANKOM U REALIZACIJI PROJEKTA ZAPOŠLJAVANJA I IZRADE SOCIJALNE KARTE

  • On 9 Maja, 2023

Prilikom preuzimanja dužnosti u Ministatstvu za rad i socijalnu politiku ministar Adnan Delić predstavio je osnovni okvir programa rada u mandatu, a među najistaknutijim mjerama u programu posebno se ističu mjere u obasti zapošljavanja, reformi Zavoda za zapošljavanje FBiH, odnosno unaprjeđenju rada Zavoda za zapošljavanje kroz kvalitetnu selekciju i odvajanje aktivnih od pasivnih tražilaca zaposljenja, te kreiranje registra korisnika socijalnih usluga i zaštite, odnosno socijalnih karata.

Upravo su ovo bile teme današnjeg sastanka u prostorijama predstavništva Svjetske banke na kojem je ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić razgovarao s nacionalnim direktorom IFC-a za BiH i Crnu Goru Kristoferom Šeldonom i njegovim saradnicama.

Zajednički je zaključak sa ovog sastanka da će Svjetska banka u saradnji sa resornim ministarstvom raditi na realizaciji programa zapošljavanja, posebno teško zapošljivih kategorija, među kojima je populacija žena najzastupljenija, te na realizaciji projekta izrade socijane karte. Istaknuta je volja i zajedničko opredjeljenje da se sa realizacijom ovih projekata počne čim prije, te su dogovoreni prvi koraci koji podrazumijevaju formiranje projektnog tima, jedinice za implementaciju projekta i niz drugih pojedinosti.
Projekti su višegodišnji, a njihova realizacija trebala bi početi tokom ljeta ove godine.

0 Komentari