Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

USVOJENA UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  • Datum: 29 Januara, 2021

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj dana 28.01.2021. godine, donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Naime, Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine je u primjeni od 28.02.2019. godine, te je istom propisan postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, te u privrednim društvima u kojima Federacija učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala.

Iako je ostvarila cilj donošenja u smislu veće transparentnosti u postupku zapošljavanja u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, pravna lica na koja se ista primjenjuje već od njenog stupanja na snagu ukazivala su na njenu nefleksibilnost u upravljanju ljudskim resursima, a što se pokazalo preprekom posebno u uvjetima postojeće COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine koja zahtjeva brže angažovanje neophodnih kadrova, prvenstveno u zdravstvenim ustanovama. Također, i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine je donijelo odgovarajući zaključak kojim je iniciralo donošenje izmjena i dopuna navedene Uredbe, a čija bi implementacija omogućila efikasnije upravljanje ljudskim resursima u uslovima pandemije.

Shodno navedenom, izmjena i dopuna predmetne Uredbe odnosi se na odredbu člana 5. koja reguliše izuzetke od obaveze javnog oglašavanja kod poslodavaca na koje se ista primjenjuje, u pogledu instituta otkaza sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu, koji će se primjenjivati u skladu sa Zakonom o radu i internim aktom poslodavca, uvođenja ograničenja prijema u radni odnos na određeno vrijeme do šest mjeseci jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto, umjesto ranije predviđenog perioda do 120 dana, te uvođenje novog izuzetka u smislu mogućnosti prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 12 mjeseci ukupno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u Federaciji, proglašenog od strane nadležnih institucija, za konkretno radno mjesto.

S tim u vezi, donesene izmjene i dopuna predmetne Uredbe će omogućiti fleksibilnije i funkcionalnije upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u uvjetima postojeće COVID-19 epidemiološke situacije, a naročito u djelatnostima od općeg i posebnog interesa, što se prvenstveno odnosi na zdravstvenu zaštitu, snadbjevanje električnom energijom, poštanski saobraćaj, telekomunikacije i dr.

0 Komentari