Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

USVOJEN ZAKON O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FEDERACIJI BIH

  • On 28 Jula, 2022

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je danas Zakon o ustanovama socijalne zaštite u FBiH, koji je pripremilo Ministarstvo rada i socijalne politike. Obzirom da je Predstavnički dom ranije usvojio tekst Zakona u istom sadržaju Zakon će stupiti na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama FBiH.

Ovim zakonom uređuju se djelatnost i korisnici usluga ustanova socijalne zaštite FBiH, osnovni i posebni standardi u pogledu obavljanja njihove propisane djelatnosti i zaštite prava smještenih korisnika, tijela upravljanja, nadzora i rukovođenja, finansiranje, nadzor nad radom, te druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje ustanova socijalne zaštite FBiH.

Zakonom se uređuje funkcioniranje 5 javnih ustanova socijalne zastite čiji je osnivač Parlament Federacije BiH – Drin, Bakovići, Pazarić, Ljubuški i Sarajevo.

– Cilj je da se uspostavi kvalitetan pravni okvir za transformaciju oblika zbrinjavanja socijalno osjetljivih kategorija u ustanovama socijalne zaštite. Također, želimo otkloniti većinu uočenih problema u vezi uspostave i provedbe minimalnih standarda stručnog rada, te da se ispune nužni infrastrukturni preduslovi od strane ovih ustanova za kvalitetno pružanje usluga te značajno profesionalizovati upravljačke, nadzorne i rukovodne pozicije, kaže ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.

Zakon određuje da se ustanovi Pazarić mogu primati korisnici do 30 god života, dok se u ustanovama Bakovići i Drin ne mogu primati osobe mlađe od 18 god. Također, u ustanovi Pazarić moći će se primati i djeca kojima je dijagnosticiran poremećaj u ponašanju i osjećajima koji se pojavljuju u djetinjstvu i adolescenciji, a za koje trenutno u FBiH ne postoji adekvatna institucionalna zaštita.

Ustanove i njihovi uposlenici su dužni postupati u skladu sa međunarodnim standardima, po načelu humanizma i poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, dužni su informisati korisnike usluga i uključiti ih u proces odlučivanja shodno njihovim mogućnostima.

Izričito je zabranjena diskriminacija,  zlostavljanje i prisila, osim u posebnim slučajevima propisanim zakonom. Korisnici imaju pravo na privatnost i povjerljivost ličnih podataka i pritužbu.

Zakonom su utvrđena tijela upravljanja (upravni odbor), nadzora (nadzorni odbor) i rukovođenja (direktor), njihova nadležnost, način imenovanja, te posebni uslovi za obnašanje ovih funkcija.

UO će imati 5 članova, po jedan iz reda stručnih uposlenika ustanove i iz reda zakonskih zastupnika korisnika usluga ustanove, dok su 3 člana imenuju iz reda stručnih osoba iz oblasti i zvanja utvrđenih posebnim kriterijima za imenovanje u UO ovih ustanova. Imenovaće se i jedan zajednički nadzorni odbor koji će vršiti nadzor nad financijskim poslovanjem svih pet ustanova.

Naknade članovima UO i zajedničkog NO će se finansirati iz Budžeta FBiH, čime će se rasteretiti budžet ustanova. Ranije imenovani članovi UO i NO nastavit će svoje funkcije do imenovanja novih članova nadzornog i upravnog odbora, a najkasnije do šest mjeseci od dana stupanja zakona na snagu.

0 Komentari