Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

U PONEDELJAK PROMOCIJA U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA

  • On 6 Decembra, 2019
Obavještavamo vas da će u ponedjeljak, (9. decembar/prosinac 2019.) u hotelu Europa u Sarajevu (Vladislava Skarića 5) s početkom u 13.30 sati, u organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike biti promovisani Priručnik o načinu ostvarivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, Vodič za ostvarivanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata i Uputstvo za podnositelje zahtjeva za priznavanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.

Molimo da medijski pratite ovaj događaj!

***

U sklopu podrške posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, u saradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije, pripremilo Priručnik o načinu ostvarivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vodič za ostvarivanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata i Uputstvo za podnositelje zahtjeva za priznavanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.

Izdanja su, prvenstveno, namijenjena osobama koje kroz svoj svakodnevni angažman dolaze u kontakt s posebnom kategorijom civilnih žrtava rata, javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom žrtava seksualnog zlostavljanja i silovanja u ratu, kao i samim žrtvama koje podnose zahtjev za ostvarivanje statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.

U prilogu vam dostavljamo dnevni red događaja!

Satnica

13:15 – 13:30 – Registracija učesnika i izjave za medije
13:30 – 13:45 – Uvodna izlaganja

•          Uvod (Adnan Rondić)
•          Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (Vesko Drljača, ministar)
•          Ambasada Velike Britanije (Matt Field)
•          Međunarodna organizacija za migracije (Peter Van Der Auweraert)

13:45 – 14:15 – Prezentacija izdanja
•          prof. dr. sci. Goran Šimić
•          prim. dr. Behzad Hadžić, neuropsihijatar
•          mr. sc. Saliha Đuderija, predsjednica Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata

14:15 – 14:25 – Trening modul za sve pružaoce usluga posebnoj kategoriji CŽR u Federaciji BiH
•          Najava (Ranka Katalinski, specijalistica traumatske psihologije)

14:25 – 14:30 – Zaključne napomene
14:30 – 15:00 – Koktel

0 Komentari