Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

U CILJU VEĆE ZAŠTITE ZDRAVSTVENIH RADNIKA FEDERALNI MINISTAR VESKO DRLJAČA DOPUNAMA PRAVILNIKA SVRSTAO COVID-19 U LISTU PROFESIONALNIH BOLESTI

  • On 10 Decembra, 2020

Uzimajući u obzir da je za vrijeme pandemije korona virusa u Federaciji BiH preko dvije stotine zdravstvenih radnika inficirano smrtonosnim virusom Covid-19, te da se čak osamdeset zdravstvenih radnika nalazi u nekoj vrsti izolacije, Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu u Federaciji BiH, te Federalno ministarstvo zdravstva dostavili su Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike Inicijativu za svrstavanje COVID-19 oboljenja izazvanog SARS-CoV-2 u Listu profesionalnih bolesti.

Profesionalne bolesti se smatraju one bolesti  koje su prouzrokovane dužim neposrednim djelovanjem štetnosti prisutnim u procesu rada ili radnoj sredini, kao što su poslovi gdje su radnici izloženi hemijskim, fizičkim i biološkim profesionalnim štetnostima i naprezanjima navedenim u Listi profesionalnih bolesti.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je zbog svega zauzelo stav da se u slučaju infekcije zdravstvenog radnika korona virusom može govoriti o profesionalnoj bolesti, uzimajući u obzir činjenicu da su zdravstveni radnici zbog prirode posla kojeg obavljaju izloženi različitim opasnostima (virusu u konkretnom slučaju).

Nakon provedene procedure minister rada i socijalne politike FBiH g-din Vesko Drljača donio je neophodne dopune Pravilnika o listi profesionalnih bolesti i iste dostavio na objavu u Službene novine Federacije BiH.

Ova dopuna na Pravilnik o listi profesionalnih bolesti podrazumijeva da će radnici u zdravstvu ubuduće imati puno veću zaštitu i beneficije uzimajući u obzir na okolnosti i opasnosti kojima se zbog pandemije korona virusa svakodnevno herojski izlažu.

0 Komentari