Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  • On 20 Novembra, 2019

Na današnjoj press konferenciji u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić prezentirala je šokantne detalje o tretmanu štićenika u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Na fotografijama koje je dostavila medijima vidi se kako su djeca vezana za namještaj i radijatore. U skadu sa ovim groznim prizorima Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku je HITNO zatražilo od nadležnih institucija: svih kantonalnih ministarstava za socijalni rad da djeluju na području svoje mjesne nadležnosti, ukoliko imaju smještene svoje štićenike u Zavodu Pazarić, federalne i kantonalne uprave za inspekcijske poslove da hitno izvrše nadzor i utvrde činjenice kako bi se isto detaljno ispitalo i poduzele odgovarajuće zakonske mjere.

Ujedno, ovim putem pozivam i druge nadležne organe da djeluju u skladu sa svojim nadležnostima.

Prava i zaštita djece regulisani su međunarodnim i domaćim propisima i standardima koji se moraju poštivati, posebno kada se radi o statusu ove ranjive kategorije.

Također, za poduzimanje odgovarajućih radnji vezano za ista lica potrebne su saglasnosti zakonskih zastupnika.

Na redovnoj sjednici Vlade FBiH zakazane u petak, 22.11.2019. godine razmatrat će se informacija o tretmanu štićenika o čeme će javnost biti informisana.

Cijenimo da bi bilo mnogo korisnije da je g-đa Ćudić prije istupa u javnosti o istom upoznala nadležne institucije.

 

 

MINISTAR

VESKO DRLJAČA

0 Komentari