Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

S PREDSTAVNICIMA DELEGACIJE UNICEF-A MINISTAR DELIĆ RAZGOVARAO O SARADNJI NA DEINSTITUCIONALIZACIJI DJECE IZ VELIKIH SOCIJALNIH USTANOVA, OSNIVANJU PORODIČNOG FONDA, IZMJENAMA PORODIČNOG ZAKONA I TRANSFORMACIJI ZAVODA ZA ZBRINJAVANJE DJECE I OSOBA SA POTEŠKOĆAMA PAZARIĆ

  • On 11 Maja, 2023

Delegacija UNICEF-a u Bosni i Hercegovini posjetila je danas federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Adnana Delića, a tokom posjete razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji UNICEF-a s Ministarstvom za rad i socijalnu politiku.

Predstavnica UNICEF-a u BiH dr. Rownak Khan upoznala je ministra sa dosadašnjim zajedničkim aktivnostima resornog Ministarstva i ove organizacije istakavši kvalitetnu saradnju u oblasti zaštite djece i pripreme sektorske strategije na kojoj su dali značajan doprinos. Istakla je i volju da se saradnja nastavi i u budućnosti.

Ministar Delić naveo je dr. Khan da je upoznat sa dosadašnjim angažmanom UNICEF-a u Ministarstvu i dodao da se nada da će se daljnja saradnja ne samo nastaviti, nego i proširiti i unaprijediti, što su predstavnici UNICEF-a odmah prihvatili.

S tim u vezi, ministar je odmah delegirao projekte i aktivnosti na temelju kojih bi se mogla nastaviti daljnja saradnja, a među značajnijima, naveo je osnivanje Porodičnog fonda kroz koji bi se realizirala sva materijalna podrška porodicama s djecom koja je u nadležnosti resora socijalne politike, kao i projekat koji bi podrazumijevao sveobuhvatnu analizu stanja u centrima za socijalni rad.

Ministar je također istakao i opredjeljenje u programu Vlade FBiH da se krene u rješavanje problema jednoroditeljskih porodica kod ostvarivanja prava na alimentaciju, kao i nastojanja da se socijalne usluge koje nude zavodi za zbrinjavanje poboljšaju, kako kroz transformaciju ovih zavoda, tako i kroz deinstitucionalizaciju djece iz velikih socijalnih institucija.

Predstavnici UNICEF-a podržali su ove ideje, ponudili tehničku pomoć kod pripreme amandmana na Porodični zakon kroz interresorni pristup, odnosno uključivanje Ministarstva pravde koje je nosilac izrade ovog zakona.

„UNICEF je sigurno reprezentativan partner za nas u oblasti socijalne politike i siguran sam da ćemo zajedničkim zalaganjem i angažmanom napraviti značajna poboljšanja u oblasti zaštite djece korisnika socijalnih usluga. Cilj nam je raditi na osnaživanju naših zavoda, na poboljšanju socijalnih usluga koje nude, kao i deinstitucionalizaciji djece smještene u socijalne ustanove. Zavodi Drin i Bakovići već imaju organizovano izmještanje štićenika koji su prošli proces rehabilitacije u jedinice samostalnog življenja i to je sigurno nešto na čemu ćemo nastaviti raditi u saradnji s partnerskim organizacijama, među kojima je i UNICEF“, kazao je ministar Delić.

Saradnja je dogovorena i na projektu transformacije zavoda Pazarić u instituciju humanijeg načina zbrinjavanja, a s tim u vezi najavljena je i zajednička posjeta resornog ministra i predstavnika UNICEF-a zavodu Pazarić već tokom naredne sedmice.

0 Komentari