Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PREVENCIJA RIZIKA OD KORUPCIJE U STANJU PRIRODNE NESREĆE U BIH U PROCESU JAVNIH NABAVKI

  • On 8 Maja, 2020

Antikorupcionom timu Vlade FBiH dana 21.04.2020. godine dostavljena je Inicijativa za prevenciju korupcije u okviru sistemskog odgovora na pandemiju COVID 19, upućena od Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, aktom broj: 06-14-1-176-2/20 od 06.04.2020. godine. Navedena inicijativa je u Prilogu.

U skladu sa navedenom inicijativom, Antikorupcioni tim Vlade FBiH je na 38. sjednici održanoj 29.04.2020. godine zauzeo stav da se, s ciljem prevencije rizika od korupcije u stanju prirodne nesreće u BiH u procesima javnih nabavki, svim federalnim ministarstvima i Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH, na upoznavanje, dostave saopćenja i mišljenja Agencije za javne nabavke u BiH, izdata od donošenja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID 19) na području FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/20).

Sva navedena saopćenja i mišljenja su u Prilogu.

0 Komentari