Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD I OPĆINSKIM SLUŽBAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FEDERACIJI BIH ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DODJELU SREDSTAVA S POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – DJEČIJA NEDJELJA 2020. GODINA

  • On 13 Jula, 2020

Na osnovu podtačke 1. tačke I. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (“Službene novine FBiH”, broj 11/20), Federalno ministartvo rada i socijalne politike poziva sve centre za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite na području Federacije Bosne i Hercegovine da prijave svoje kandidate za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – Dječija nedjelja. Navedeni poziv, prijavni obrazac i bodovnu shemu možete pronaći na niže navedenim linkovima:

POZIV CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD I OPĆINSKIM SLUŽBAMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FEDERACIJI BIH ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DODJELU SREDSTAVA S POZICIJE TEKUĆEG TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA – DJEČIJA NEDJELJA 2020. GODINA

DJEČIJA NEDJELJA – PRIJAVNI OBRAZAC 2020. GODINA

DJEČIJA NEDJELJA – BODOVNA SHEMA 2020. GODINA

0 Komentari