Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE I AGENCIJE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA U BIH

  • On 28 Maja, 2021

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, kao i Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine uzelo je učešće u projektu „Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“.

Ovaj značajan projekat čija je imelementacija počela 2017. godine,  a završava se krajem 2021. finansijski je podržan od strane Vlade Sjedinjenih Američkih Država putem Američke agencije za međunarodni razvoj – USAID-a.

Tim povodom danas je u zgradi Vlade Federacije BiH upriličeno potpisivanje Sporazuma o saradnji  između Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Agencije za ravnopravnost spolova BiH te je održana press konferencija na kojoj su se javnosti pored ministra rada i socijalne politike FBiH Veska Drljače, obratili i Direktorica Nency Eslick iz USAID-a za BiH,  Direktorica Samra Filipović- Hadžiabdić ispred Agencija za ravnopravnost spolova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH i Ana Vuković,  direktorica Gender Centra Federacije BiH .

Opšti cilj Projekta je usmjeren ka mjerama kojima će se doprinijeti poboljšanju usluga i jednakom  pristupu prevenciji i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u BiH.

U sklopu istog, osigurana je nabavka od 30 računara i 10 printera, odnosno skenera koji će biti donirani centrima za socijalni rad u Federaciji BiH.

Raspoloživa sredstva prema Projektom sporazumu iznose 71.000,00 KM i navedeni iznos će biti korišten u svrhu provođenja programa za jačanje kapaciteta institucija iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Federaciji Bosne i  Hercegovine u oblasti borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike neizmjerno je zahvalno na donaciji u vidu IT opreme koja je namijenjena centrima za socijalni rad u Federaciji BiH a koja će sigurno dati veliki doprinos u njihovom budućem radu.

Ministar Vesko Drljača ovom prilikom je poslao poruku i još jednom ponovio da svi moramo reći STOP nasilju, govoru mržnje i STOP svim vrstama presije, tlačenja i iskorištavanja.

“Naša misija i jasna vizija je borba protiv svih oblika nasilja i na tome ćemo još predanije i istrajnije raditi”- istakao je Drljača

 

0 Komentari