Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBILJEŽEN MEÐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

  • On 3 Decembra, 2018

Povodom 3. decembra 
– Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, danas je u organizaciji
zamjenika premijera i federalnog ministra rada i socijalne politike Veska
Drljače upriličen prijem za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom.

U  svom obraćanju ministar
Drljača je istakao da je 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i
da predstavlja dobru osnovu za preispitivanje šta se to u protekloj godini, u
okviru ovlasti i odgovornosti utvrđenim zakonima uradilo po pitanju
izjednačavanja mogućnosti i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Također, potcrtao je opredjeljenost Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike za saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom
u cilju stvaranja što boljih prilika i kreiranja što boljih rješenja za osobe
sa invaliditetom.

Istaknuto je da se za četrnaest organizacija koje su
registrovane na nivou Federacije BiH uz prethodnu saglasnost Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike već godinama obezbjeđuju osnovna
sredstva za funkcionisanje istih iz budžeta Federacije BiH, ali da taj vid
finansiranja predstavlja privremeno rješenje i da je nephodno zakonski urediti
navedenu oblast. U vezi sa tim, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike je pokrenulo aktivnosti, urađen je Nacrt zakona o organizacijama i
reprezantativnim organizacijama osoba sa invaliditetom, koji je Vlada
Federacije BiH usvojila, a potom uputila u redovnu parlamentarnu proceduru na
usvajanje.

Na kraju obraćanja ministar Drljača zahvalio se u
svoje ime i u ime uposlenika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prisutnima na dolasku sa željom da vrijeme od
trećeg do trećeg decembra protekne u aktivnostima koje će imati za cilj
stvaranje boljeg i pravednijeg društva, društva jednakih mogućnosti za sve
osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH. 

OBILJEŽEN MEÐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

0 Komentari