Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PODRŠKA RAZVOJU HRANITELJSTVA U FEDERACIJI BiH

  • On 15 Augusta, 2018

Predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike s partnerima iz UNICEF-a Bosne i Hercegovine, organizacija HHC BiH (Hope and Homes for children) i SOS Dječija sela BiH danas su u Sarajevu prezentirali rezultate projekta Razvoj hraniteljstva u Federaciji BiH za period 2017.-2018. i Priručnik za hraniteljstvo djece i odraslih u FBiH. 

Pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike za oblast socijalne i dječije zaštite Miroslav Jurešić izjavio je da se uvođenjem Zakona o hraniteljstvu u FBiH na nivou cijelog entiteta „uvode jedinstveni kriteriji po kojim se ostvaruje to pravo“.

– Prije svega, uvodi se znatno veća razmjena stručnog rada s djecom koja zahtijevaju taj vid zbrinjavanja. Kao što je prezentirano u Priručniku, postiže se puno veći napredak u zaštiti udomiteljskih porodica, djece i odraslih osoba, koji trebaju taj vid zbrinjavanja. Cjelokupni sistem socijalne zaštite u FBiH je dosta rascjepkan, teško je naći bilo šta što je jedinstveno u FBiH s obzirom na to da se dosta toga odvija na nivou kantona, svaki za sebe određuju svoje politike koje često među sobom nisu usklađene. Ovaj zakon je nešto sasvim novo s obzirom na to da svu tu oblast ujednačava – kazao je Jurešić.

Jurešić je, govoreći o uvjetima koje zainteresovani za udomljavanje trebaju da ispune, pojasnio da su oni formalni – da je državljanin BiH, da ima prebivalište, određeni stupanj obazovanja, da je zdravstveno i poslovno sposoban, te da posjeduje adekvatne uslove za zbrinjavanje.

Naveo je da porodice ostvaruju pravo na udomiteljsku naknadu, kao i naknadu za izdržavanje osobe koja se kod njih smjestila.

– Udomiteljska naknada iznosi 15 posto prosječne plaće u FBiH, a u specijaliziranom udomiteljstvu 30 posto plus troškovi za izdržavanje. Ovih dana treba da bude objavljen program osnovne obuke koja traje četiri do pet dana – kazao je.

Predstavnica UNICEF-a BiH Sandra Kukić izrazila je zadovoljstvo dobrom suradnjom s Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike na programu podrške hraniteljstvu.

– Ovaj projekat se provodi u cijeloj BiH. Podržavamo pravo djeteta da odraste u porodici, jer porodica je najbolje okruženje za njegov razvoj. Pri tome vjerujemo da porodica nije privilegija, već praktično pravo svakog djeteta – izjavila je Kukić.

Ona je na konferenciji prezentirala projekat UNICEF-a BiH – „Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica“.

PODRŠKA RAZVOJU HRANITELJSTVA U FEDERACIJI BiH

0 Komentari