Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PREZENTACIJA PROJEKTA ZAPOŠLJAVANJA U TRAVNIKU

  • On 1 Augusta, 2018

U utorak, 31.07.2018. godine u sjedištu Vlade Srednjobosanskog kantona,
prezentovan je Projekat podrške zapošljavanju. Nosilac navedenog Projekta je
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a realizator Federalni zavod
za zapošljavanje.

Na navedenoj prezentaciji uvodnim govorom obratili su se zamjenik
premijera i federalni ministar za rad i socijalnu politiku Vesko Drljača te
premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo dok su o operativnom dijelu
navedenog Projekta više govorili koordinator projekta, Nedžmina Vojniković i
rukovoditelj Projekta zapošljavanja mladih (YEP), dr. Ranko Markuš te Haris
Čuljević ispred Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ukupna vrijednost navedenog Projekta je 108 miliona KM od čega će dio
biti obezbjeđen iz Budžeta Federacije BiH, a ostatak uz saradnju sa Svjetskom
bankom. Istaknuto je da, realizacijom projekta u naredne četiri godine namjera
je da se zaposli 23.000 osoba.

 

U svome obraćanju Drljača je posebno istakao da svaka ekonomska politika
mora u svome centru imati politiku zapošljavanja. Visoka stopa zaposlenosti
znači veći priliv sredstava u budžet i vanbudžetske fondove, uređuje socijalnu
politiku na bolji način, daje posao mladim kadrovima koji ostaju i ne moraju
ići da traže zaposlenje u inostranstvu. Kvalitetna politika zapošljavanja
pokreće jednostavno ekonomski sistem i razvija društvo.

Također, istaknuto je da krajnji cilj je da se smanji siromaštvo i gradi
prosperitetno društvo. To je mukotrpan posao koji traje jedan duži vremenski
period i na tome jednostavno svi moramo zajednički raditi kako bi smo ostvarili
vidljive rezultate – rekao je Drljača.

VIDEO PRILOG NA LINKU: https://www.youtube.com/watch?v=ZhiQI3T-gos&feature=youtu.be

PREZENTACIJA PROJEKTA ZAPOŠLJAVANJA U TRAVNIKU

0 Komentari