Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

NOVOGODIŠNJI INTERVJU MINISTRA DRLJAČE

  • On 10 Januara, 2018

Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača, ujedno ministar
rada i socijalne politike, nada se da će Federacija dobiti sredinom januara
budžet za ovu godinu, odnosno da će u međuvremenu koalicioni partneri prevazići
nesuglasice i zarad potvrđivanja budžeta, sazvati sjednice oba doma Federalnog
parlamenta.

Povodom tvrdnje jednog
poslanika izrečene u Parlamentu pred Novu godinu da je budžet za 2018. najbolje
planirani u zadnjih deset godina u Federaciji, Drljača je za Fenu prokomentirao
da je taj akt rađen temeljito, u težnji da se planira što više afirmativnih
aktivnosti, sa što većim ‘obuhvatom’ u situaciji kad postoji limitiranost
budžetskim iznosom i obavezama Federacije prema Međunarodnom monetarnom fondu.

– Mislim da je budžet sačinjen korektno, ali
zadnju riječ će dati Parlament. Očekujemo da će biti odobren –  rekao je.

Ideja je bila da Federacija
dobije budžet prije Nove godine, ali sjednica Predstavničkog doma je prekinuta
u tom periodu, dok Doma naroda nije ni održana, podsjeća Drljača uz nadu da će
u narednih petnaest dana biti ponovno sazvane sjednice oba doma Parlamenta
FBiH, odnosno da Federacija neće morati posezati za donošenjem odluke o
privremenom finansiranju.

– Privremeno finansiranje
nikada nije dalo pozitivne rezultate, zato želimo da Parlament ipak bude
“prohodan”, da usvoji bužet, ali i zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
te  odluke o vanbudžetskim fondovima –
riječi su ministra Drljače.

Kad je riječ o budžetu za
2018., ideja je da se težište prebaci i na zapošljavanje, kazao je on i dodao
da je zaključen kredit sa Svjetskom bankom koji bi za Federaciju trebalo da
iznosi oko 55 miliona KM.

– U naredne tri godine,
očekujemo da bi se zaposlilo oko 23.000 osoba u FBiH u naredne 3 godine, a prioritet su  mladi ljudi i teško zapošljive kategorije. To
smatramo jako bitnim – riječi su dopremijera Federacije.

On je i u ovoj prilici izjavio
da planirani novi federalni zakon o PIO predviđa pravičniji sistem za obračun
penzija u Federaciji, da je rađen temeljito uvažavajući stavove penzionerskih
udruženja, kao i da je jedan je od najznačajnijih u radu Vlade.

– Svjesni smo da ekonomska kretanja i starost
populacije nisu pozitivni faktori kod nas, pa smo  htjeli krenuti s filozofijom da zaštitimo
postojeće penzionere te ono što je s njima dogovoreno ugradimo u zakon, što je
i učinjeno. Korektno smo dugim zakonom riješili i penzionisanje policajaca.
Cilj nam da novim penzionerima penzije budu korektne i pravične, shodno
ekonomskim mogućnostima, budžetskim stavkama i postojećim potrebama, kao i da
konsolidujemo Fond PIO. To su tri osnovne stavke za koje su Ministarstvo rada i
socijalne politike, kao i Vlada, veoma zainteresirani. U tom smislu je i rađen
zakon i on bi značio transparentan i pravičan iskorak u ovoj oblasti.

– Ja sam nepopravljivi
optimista, pa vjerujem da će ipak na kraju ovaj zakon biti donesen jer je
nasušna potreba svih građana, sadašnjih i budućih penzionera.  Inače, i sada činimo sve da penzije u
Federaciji budu redovne, a nadamo se da će budžet FBiH biti usvojen i da ćemo
riješiti pitanje finansiranja Zavoda PIO kako bi i dalje bilo tako – kazao je
dopremijer i ministar rada i socijalne politike FBiH.

Zamoljen za ocjenu o učincima
u protekloj godini, Drljača naglašava da je bila očigledno turbulentna, bilo je
zastoja u radu, prvenstveno Parlamenta, ali je ipak donijela  i pozitivna kretanja kao što su povećanje
GDP-a, izvoza i naplate doprinosa, što donekle stabilizira finansijsko stanje u
Federaciji i daje pozitivan trend za buduće aktivnosti ka boljim ekonomskim
kretanjima.

– Očekujemo daljnji rast GDP-a, izvoza i naplate
doprinosa i da bi trebali ući u stabilnije područje finansijske konsolidacije
kako u Federaciji tako i institucijama vezanim za federalni budžet – njegove su
riječi.

Upitan za planove za 2018.,
Drljača podsjeća da Federalna vlada ima svoj program naslonjen na Reformsku
agendu koja podrazumijeva i reformu tržišta rada, poslovne klime, javne uprave,
socijalne zaštite, javnih finansija itd.

– Ono što bi trebalo biti vrlo bitno u ovoj
godini su borba protiv sive ekonomije i akivnosti vezane za uspostavu one stop
shop servisa u kojem je cilj uspostaviti brzu mogućnost onome ko hoće
registrovati firmu da to učini na jednom šalterskom mjestu kako proces ne bi
trajao više od dva-tri dana. Brojni su zakoni i podzakonski akti koje treba
donijeti u tom cilju. Kad je riječ o borbi protiv sive ekonomije, ona je
višeslojna i uključuje razna ministarstava, među njima Ministarstvo rada i
socijalne politike. Tu je bitno uspostavljanje čvrstih principa o pravilima
rada jer je najčešći oblik sive ekonomije 
neprijavljivanje radnika. Želimo ukloniti okolnosti koje podstiču sivu
ekonomiju, a tu kroz tržište rada morate reformisati mnogo toga. Znamo da je
tržište rada jedan od ključnih segmenata, da je stopa aktivnosti, radne
sposobnosti niska, a visoka stopa nezaposlenosti, da obrazovanje nije pratilo
potrebe tržišta rada. Dakle morate stvoriti preduslove za kvalitetnije
funkcioniranje tog tržišta. U zoni sive ekonomije gubimo milijarde maraka,
preko 30 posto budžeta, a kad bismo njih ubacili u budžet, mogli bismo kvalitetno
riješiti pitanje povećanja plata i penzija, socijalnu brigu i druga pitanja, pa
će Vlada istrajavati i dalje na kompletnom tom projektu – Drljačine su riječi.

Želimo nastaviti reformu
radnog zakonodavstva, rekao je također ministar govoreći o prioritetima u
oblasti rada i zapošljavanja za ovu godinu te podsjetio da je Vlada u
međuvremenu utvrdila Prijedlog zakona o mirnom rješavanju sporova, kao i da će
uskoro razmatrati novi federalni zakon o štrajku, zakon o zaštiti na radu, kao
i da će pokrenutu aktivnosti za izmjene i dopune Zakona o posredovanju u
zapošljavanju i zakona o reprezentativnosti sindikata i poslodavaca.

– Nastavljamo i socijalni
dijalog u punom intenzitetu, vrlo značajne aktivnosti ćemo posvetiti podršci i
izradi kolektivnih ugovora, znamo da su ingerencije Vlade u tom smislu u
oblasti rudarstva, metalne industrije, državne uprave, PTT prometa, energetike
i telekomunikacija. Također radimo na izradi strategije zapošljavanja u
Federaciji u saradnji s međunarodnim organizacijama. Jednostavno, želimo  napraviti značajan iskorak i okončati reformu
radnog zakonodavstva. Naravno, tu su i brojni podzakonski akti koji su vrlo
bitni – zaključio je.

Po dopremijerovim riječima,
jako bitno je napraviti u ovoj godini i iskorake u oblasti PIO fonda, gdje je
već usvojen zakon o dobrovoljnim osiguranju, kao što bi trebao i zakon o
organizaciji Zavoda PIO.

– Kad je riječ o socijali, i tu želimo
napraviti značajne iskorake da bismo imali značajan obris socijale, u prošloj
godini je usvojen Zakon o hraniteljstvu, a u ovoj godini želimo raditi na
izradi zakona o socijalnim uslugama, zakona o osnovama socijalne zaštite,
zakona o djelatnosti socijalnog rada i možda najznačajnijeg u oblasti te
reforme – novog zakona o zaštiti porodice i djece. On bi dao kvalitenija
rješenja i posebnu zaštitu porodiljama u radnom odnosu, porodiljama van radnog
odnosa i dječijem doplatku. Naravno, ostala prava bi se mogla utvrditi
kantonalnim propisima i proširiti eventualno ovisno od ekonomske moći kantona.

U ovoj fazi, u Parlamentu je
prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju instituta za
medicinsko  vještačenje zdravstvenog
stanja, kao i izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite
civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom.

– Poseban segment nam
predstavljaju osobe s invaliditetom; donijeli smo Strategiju za unapređenje
prava i statusa ovih osoba kojom smo definisali da svako nadležno ministarstvo,
u granicama svojih ingerencija, otvori poseban budžetski kod za zaštitu ovih
osoba.  Donesen je i Zakon o jedinstvenom
registru naknada pojedincima na koje se uplaćuju doprinosi, gdje želimo
objediniti sva socijalna davanja iz domena Ministarstva rada i socijalne
politike, boračkog i drugih ministarstava, kako bismo utvrdili ima li
višestrukih korisnika i kako bismo racionalizirali ta socijalna davanja.      Vrlo je bitan i zakon o organizacijama
osoba s invaliditetom, gdje želimo utvrditi koja su tačno udruženja
reprezentativna na federalnom nivou i koja bi, kao takva,  imala konkretnu budžetsku podršku, što je
veoma bitno – najavljuje Vesko Drljača.

Po njegovim riječima, brojni
su i drugi akti na kojima će resorno ministartsvo i Vlada raditi u ovoj godini.

– Želimo da
budemo vrlo radni, da donesemo značajne propise i uspostavimo određena pravna
pravila za regulisanje mnogih pitanja koja u ovom trenutku nisu adekvatno
riješena. Optimizam smatramo sastavnim dijelom naše folozofije i posla jer kad
izgubite optimizam, jednostavno niste na pravom putu – zaključio je dopremijer
i ministar rada i socijalne politike Federacije BiH.

(Fena) 

NOVOGODIŠNJI INTERVJU MINISTRA DRLJAČE

0 Komentari