Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PODRŠKA VLADE ŠVICARSKE FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

  • On 7 Novembra, 2017

 

Slijedom potpisanog memoranduma o razumijevanju
i saradnji između Projekta zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada
Švicarske, i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike danas je, u
prostorijama ministarstva, izvršena primopredaja informatičke opreme, a u
sklopu aktivnosti tehničkog i infrastrukturnog unaprijeđenja rada ministarstva.

U cilju
obezbjeđenja kvalitetne informatičke strukture te jačanja analitičkih
kapaciteta ministarstva, danas je, od strane predstavnika Projekta
zapošljavanja mladih- YEP, uručena informatička oprema u vrijednosti od
20.000,00 KM.

Opremu je
uručio dr. Ranko Markuš, rukovoditelj Projekta zapošljavanja mladih.

 

Memorandumom o saradnji predviđeno je da Projekat
zapošljavanja mladih – YEP pruži stručnu, analitičku, tehničku i
infrastrukturnu podršku Ministarstvu u realizaciji projekata u oblasti
zapošljavanja, uključujući i podršku u izradi novog „Pravilnika o evidencijama
u oblasti zapošljavanja“ dok Ministarstvo koordinira kompletan proces izrade Pravilnika
sa krajnjim ciljem podrške efikasnijoj reformi javnih službi za zapošljavanje i
realizacije projekata u oblasti zapošljavanja mladih.

 

Novi Pravilnik će predstavljati značajno unaprijeđen pravni okvir koji
će omogućiti kvalitetnu primjenu novih metoda rada u javnim službama za
zapošljavanje.

PODRŠKA VLADE ŠVICARSKE FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

0 Komentari