Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

  • On 7 Septembra, 2017

 

U svrhu informisanja javnosti i upućivanja javnog poziva svim zainteresovanim stranama Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdaje sljedeće saopštenje.

U skladu sa
programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike provodi aktivnosti na izradi Zakona o
mirnom rješavanju radnih sporova. S tim u vezi, Nacrt ovog zakona razmatran je
na Predstavničkom Domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
te je na oba doma prihvaćen kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona, s tim
da je Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zaključkom usvojenim
na sjednici tog doma održanoj 01.06.2017. godine, predlagača ovog zakona
zadužio da organizuje i sprovede javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

S tim
u vezi, obavještavamo javnost da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
u skladu sa navedenim zaključkom, a kako bi se omogućila što šira uključenost
zainteresiranih strana, dana 13.09.2017.
godine, u prostorijama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Velika sala –
prizemlje)  sa početkom u 10:00 sati, organizuje otvorenu Javnu
raspravu o ovom zakonu.

Molimo
sve zainteresovane da svoje primjedbe, prijedloge ili komentare koje će
eventualno iznijeti na Javnoj raspravi dostave i u pisanom obliku na e-mail
adresu ovog ministarstva info@fmrsp.gov.ba.

Tekst Nacrta zakona o mirnom rješavanju radnih
sporova, kao i Obrazac za primjedbe, prijedloge ili komentare može se preuzeti
sa web stranice Federalnog ministarstva rada i socijalne politike www.fmrsp.gov.ba.

Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova – bosanski jezik.doc

Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova – hrvatski jezik.doc

Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova – srpski jezik.doc

Obrazac za primjedbe na Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.doc 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA

0 Komentari