Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PREPORUKE USLJED VISOKIH TEMPERATURA

 • On 11 Augusta, 2017

 

Slijedom usvojenih zaključaka sa 115. sjednice Vlade Federacije Bosne i  Hercegovine, održane 09.08.2017. godine Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike, svako u okviru svojih ovlasti, izdaju zajedničko
saopćenje o preporučenim mjerama koje se provode u uvjetima ekstremno visokih
temperatura.

Naime,
zbog ekstremno visokih temperatura koje
su zahvatile teritorij Federacije BiH, u mjesecu srpnju i kolovozu o.g., te
koje kontinuirano negativno utječu na zdravlje pučanstva, a posebno kroničnih
bolesnika, trudnica, djece, djelatnika koji rade na otvorenom, ali i zdravih
mladih ljudi koji veliki dio dana provode na ulicama, kao i radno-aktivnog pučanstva,
ocjenjuje se da je, s ciljem smanjenja rizika za zdravlje pučanstva u navedenim
uvjetima, potrebno poduzeti sljedeće preporučene mjere:

 • da radno vrijeme na razini primarne
  zdravstvene zaštite i specijalističko-konzultativnih službi počinje u 07:00h
  ujutro;

 • da se prioritet kod ostvarivanja usluga
  zdravstvene zaštite pruži kroničnim bolesnicima, maloj djeci, trudnicama i
  osobama starijim od 65 godina;

 • da roditelji koji dovode djecu na cijepljenje
  protiv zaraznih bolesti, to učine najkasnije do 10:00h ujutro;

 • da poslodavci uposlenicima koji obavljaju
  poslove na otvorenom prostoru, razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na
  otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te nastavka istih poslije 16 sati.
  Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće
  primjeniti navedenu mjeru, daje se preporuka poslodavcima da radnicima koji
  obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati
  ujutro. Radno vrijeme se može i skratiti srazmjerno štetnom utjecaju uvjeta
  rada na zdravlje i radnu sposobnost radnika;

 • ustanove koje s radom počinju u 09:00h, da
  početak radnog vremena pomjere na 08:00h;

 • da poslodavci uposlenim radnicima s dijagnosticiranim
  kroničnim bolestima omoguće korištenje godišnjeg odmora, kao i korištenje
  odsustva sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru ili pravilnikom o radu.  Poslodavci bi trebali dozvoliti i ležernije
  odijevanje uposlenika u ustanovama, poduzećima i tijelima vlasti, kao i
  ležernije odijevanje na oficijelnim događajima;

 • da poslodavci za radnike koji rade na otvorenom
  osiguraju sljedeće:
  izvrše pripremu (aklimatizaciju) radnika na uvjete pri visokim temperaturama;
  informiraju i edukuju radnike o prevenciji mogućih posljedica rada pri visokim
  temperaturama; omoguće češće pauze radnika u hladovini; osiguraju preraspodjelu
  poslova – teži dio posla prebaciti u hladnije dijelove dana;unositi dosta
  tečnosti – na svakih 15-20 minuta, po jedna čaša rashlađene vode; prilagoditi
  opremu i sredstva za ličnu zaštitu na radu – koristiti ljetnja odijela, kape,
  marame i sl.; nositi laganu, svijetlu i komfornu odijeću od prirodnih
  materijala;

 • da
  radnici, posebno radnici koji rade na otvorenom, imaju pravilnu ishranu,
  prilagođenu vremenskim uvjetima, koja podrazumjeva:  izbjegavanje teške, vruće i obimne hrane;
  konzumiranje svježeg voća i povrća;  ne
  konzumirati alkohol, kafu i gazirane napitke,

 • da
  poslodavci radnicima koji rade u zatvorenom osiguraju korištenje rashladnih
  sustava (klima uređaji, ventilatori…), vodeći računa o razlici između
  unutarnje i vanjske temperature; poboljšati cirkulaciju zraka provjetravanjem;

 • općine bi na određenim lokacijama trebale
  osigurati besplatnu podjelu vode za piće iz cisterni;

 • u slučaju dugih čekanja na graničnim
  prijelazima potrebno je osigurati podjelu vode i drugih napitaka;

 • da se pučanstvo
  kontinuirano izvješćuje o općim mjerama zaštite od visokih temperatura
  (izbjegavanje kretanja od 10 do 18 sati, zaštita od sunčevog zračenja: nošenje
  široke svijetle odjeće, uporaba šešira i naočala, korištenje krema za sunce, uzimanje
  dovoljnih količina tečnosti, konzumiranje voća i povrća, osobe koje putuju da
  prave češće odmore i češće uzimaju manje količine tečnosti itd.);

 • da se savjetuje
  pučanstvu zaštita od sunčevog zračenja koja podrazumjeva boravak u rashlađenim
  i klimatiziranim prostorijama, ali da se pri tome vodi računa da razlika u
  temperaturi između prostorija i vanjskog prostora ne bude veća od 50C.

Napominjemo da se
preporučene mjere koje se provode u uvjetima ekstremnih temperatura nalaze i na
web stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, tijekom cijelog
dosadašnjeg razdoblja trajanja ekstremno visokih temperatura. Osim toga,
Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike su već i u ranijem razdoblju izvještavali Vladu FBiH o preporučenim mjerama
koje se provode u uvjetima ekstremno visokih temepratura, a s ciljem zaštite
zdravlja ljudi.

Provođenje
preporučenih mjera prati Federalno ministarstvo zdravstva, u suradnji sa
zavodima za javno zdravstvo i kantonalnim ministarstvima zdravstva, te Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike, svako u okviru svojih ovlasti.

Ostala resorna federalna ministarstva
će, sukladno zaključcima Vlade Federacije BiH, svako u okviru svojih ovlasti,
utvrditi preporučene mjere u uvjetima ekstremno visokih temperatura i naložiti
njihovo provođenje na nižim razinama vlasti.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PREPORUKE USLJED VISOKIH TEMPERATURA

0 Komentari