Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PREPORUKE POSLODAVCIMA ZA POSEBNE MJERE ZAŠTITE RADNIKA USLJED VISOKIH TEMPERATURA

  • Datum: 7 Jula, 2017

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), preporučuje poslodavcima da, usljed
vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije
Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere
zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika.

Naime, daje se preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja
poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te nastavka istih poslije 16
sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je
nemoguće primjeniti navedenu mjeru, ovo ministarstvo daje preporuku
poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog
vremena pomjere na šest sati ujutro.

Također, preporučuje se poslodavcima
da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika omoguće korištenje
godišnjeg odmora radnicima sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i
korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o
radu.

Daje se preporuka da ustanove
koje s radom počinju u devet sati ili kasnije, prilagode početak radnog
vremena. Pored toga, poslodavci bi trebali omogućiti adekvatnije odijevanje radnika
u ustanovama, preduzećima, kao i organima vlasti, te drugim pravnim osobama,
kao i adekvatno odijevanje na službenim događajima (sjednice parlamenta, vlade
i slično), prilagođeno visokim temperaturama

PREPORUKE POSLODAVCIMA ZA POSEBNE MJERE ZAŠTITE RADNIKA USLJED VISOKIH TEMPERATURA

0 Komentari