Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV MEDIJIMA NA PREZENTACIJU STRATEGIJE ZA UNAPREÐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

  • On 27 Aprila, 2017

Obavještavamo vas da će sutra (petak, 28. maja/svibnja
2017.
) Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike u saradanji sa UNICEF-om u 11
sati
u zgradi Ujedinjenih
nacija (Zmaja od Bosne b.b., Sarajevo) održati promociju dokumenta „Strategija
za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i
Hercegovine“.

Na prezentaciji će se medijima obratiti federalni ministar rada i
socijalne politike Vesko Drljača i glavna predstavnica UNICEF-a Geeta Narayan.

* *
*

Bosna i Hercegovine je 2008. godine donijela dokument
Politika u oblasti invalidnosti u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 76/08), a
2009. godine usvojila UN Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom i time
preuzela obavezu da pitanja od značaja za položaj osoba sa invaliditetom
rješava u duhu ovog pravnog instrumenta, odnosno u pravcu izgradnje pravičnog
društva i jednakih prilika za osobe sa invaliditetom, s krajnjim ciljem
njihovog uključivanja u sve segmente društva.

Kako je period implementacije prvog strateškog
dokumenta za oblast invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine istekao
krajem 2015. godine, radna grupa Vlade FBiH je pripremila Strategiju za
unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH
(2016-2021), koju je Federalna vlada usvojila 23. decembra 2016. godine.

 

Molimo da medijski pratite ovaj događaj!

POZIV MEDIJIMA NA PREZENTACIJU STRATEGIJE ZA UNAPREÐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM

0 Komentari