Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

RADNI SASTANAK NA TEMU ZAKONA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

  • On 13 Aprila, 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz podršku UNICEF BiH, je na Vlašiću 05. i 06.04.2017. godine održalo radni sastanak na temu ključnih zakonskih rješenja u novom Zakonu o zaštiti porodice sa djecom i Zakonu o osnovama socijalne zaštite.

 

 
Učesnici sastanka su bili predstavnici resornih kantonalnih ministarstava socijalne politike, organizacije Hope and Homes for Children BiH te centara za socijalni rad Sarajevo i Zenica.
 
Navedeni zakoni predstavljaju sistemska rješenja u segmentu zaštite najranjivijih kategorija stanovništva i borbe protiv siromaštva, a u procesu reforme socijalne zaštite koje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike provodi još od 2011. godine.

 

 
Zaključak sastanka je da će ministarstvo u narednom periodu intenzivno raditi na izradi Zakona o zaštiti porodice sa djecom i Zakonom o osnovama socijalne zaštite. Osim toga, predstavnici Federalnog i kantonalnih ministarstava socijalne politike složili su se da za uspješno okončanje započetih aktivnosti ključan je dogovor između Federacije i kantona, te ću u tom pravcu i nastaviti djelovati, a sve u cilju poboljšanja kvalitete zaštite i života najranjivih kategorija stanovništva u Federaciji BiH.

RADNI SASTANAK NA TEMU ZAKONA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

0 Komentari