Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA SPPDII

  • On 10 Aprila, 2017

Dana 31.03.2017.godine u sali Federalnog
ministarstva rada  i socijalne politike, predstavnici  Projekta
“Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” (SPPD II) održali
su mentorski sastanak sa predstavnicima Ministarstva.

Današnji sastanak je dogovoren u vezi sa 
održanom dvodnevnom radionicom u Konjicu, koja predstavlja prvi modul  obuke iz oblasti Strateškog planiranja u
okviru Projekta “Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika”
(SPPD II).

Na
sastanku su prisustvovali : Nedim Čelebić i Nijaz Avdukić (ispred Projekta
SPPD), Džana Kilić, Azra Jahić Hasanbegović, Sanela Čičić, Remzija Kadrić,
Ernis Imamović, Kenan Spahić, Miroslav Jurešić, Dobrica Jonjić, Snježana Kapić,
Benjamin Mešak, Jasmina Babić-Khechan, Dijana Dučić i Belma Grcić (ispred
Miistarstva).

 

U
uvodnom izlaganju predstavnici Projekta su prisutne upoznali o značaju samog
Projekta sa posebnim akcentom da je glavni  fokus
ovog Projekta u Federaciji Bosne i Hercegovine  unapređenje izrade i sama
izrada trogodišnjih planova, godišnjih planova i izvještaja federalnih
ministarstava, odnosno, definisanje mandata, analiza okruženja, definisanje
strateških  i operativnih ciljeva, indikatora itd.

S
tim uvezi, na današnjem sastanku se prezentovao značaj izrade Trogodišnjeg
plana Ministarstva sa fokusom definiranja misije i vizije Ministarstva.

Predstavnici
Ministarstva su aktivno učestvovali i davali svoje prijedloge o nacrtu
vizije  i misije, koji je usvojen kao Prijedlog na današnjem sastanku.

Predstavnici
 Projekta su predložili da  Ministarstvo još jednom razmotri
Prijedlog misije  i vizije i isti dostavi, putem e-maila,
 predstavnicima Projekta radi saglasnosti.

Na sastanku su
Predstavnici iz Projekta SPPD II  upoznali učesnike da se  Projekat
sastoji od 5 modula obuke iz Strateškg planiranja i da će se u narednom periodu
redovno održavati radionice I mentorski sastanci, o čemu će Ministarstvo
 biti blagovremeno   obavješteno.

 

SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA SPPDII

0 Komentari