Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POSJETA PREDSTAVNIKA ESV SRBIJE I CRNE GORE

  • On 7 Decembra, 2016

U
sklopu regionalnog projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“
ESAP, koji finansira Evropska unija i koji zajednički implementiraju
Međunarodna organizacija rada i Vijeće za regionalnu saradnju, danas je u
Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike održan sastanak na temu
stručne procjene stanja Ekonomsko socijalnog vijeća FBiH. Ministar Drljača,
sa saradnicima, primio je predstavnike ekonomsko socijalnih vijeća iz Srbije i
Crne gore, te predstavnike Međunarodne organizacije rada. Sastanku su
prisustvovali i predstavnici Ekonomsko socijalnog vijeća FBiH, na čelu sa
predsjednikom, gospodinom Edhemom Biberom. Cilj sastanka je bila razmjena
iskustava, utvrđivanje najboljih praktičnih i inovativnih rješenja i zajednička
diskusija o tome kako na najdjelotvorniji način prevazići zajedničke izazove.

 

POSJETA PREDSTAVNIKA ESV SRBIJE I CRNE GORE

0 Komentari