Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POSJETA MINISTRA VINARIJI HEPOK

  • On 31 Maja, 2016

Ministri u Vladi Federacije BiH, Vesko
Drljača i Zlatan Vujanović, zajedno sa saradnicima, boravili su u posjeti
vinariji Hepok – Mostar d.d gdje su razgovarali sa direktorom kompanije Sinanom
Mezićem o unaprjeđenju postojećih i stvaranju novih zakonodavnih rješenja koja
mogu pridonijeti uspješnom poslovanju kompanije, stvaranju novih radnih mjesta,
kao i jačanju tržišne konkurentnosti u segmentima proizvodnje sokova, vina i
žestokih pića.

Kompanija Hepok – Mostar d.d danas
posluje kao kombinat koji u svom sastavu sadrži fabriku voća i proizvodnih
sokova, sirupa, džemova i ostalih programa, fabriku za preradu grožđa i proizvodnju
vina, destileriju i agrarnu proizvodnju.

Kada je u pitanju pozicioniranje na
tržištu i brendiranje autohtonih hercegovačkih sorti vinove loze, Žilavke i Blatine,
koje su prepoznate po vrhunskoj kvaliteti, potrebno je stvoriti uslove, koji će
omogućiti nesmetan izvoz, te poticati gradnju kulture vina i usvajanje novih
vještina i znanja uz savremenu tehnologiju, zaključeno je u razgovoru.

POSJETA MINISTRA VINARIJI HEPOK

0 Komentari