Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DRLJAČA GOST NA SEMINARU “UNAPREÐIVANJE PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM”

  • On 27 Aprila, 2016

 

 

Federalni ministar rada i socijalne
politike Vesko Drljača sudjelovao  je na
otvaranju seminara pod nazivom „Unapređivanje prava osoba sa invaliditetom u
BiH“, koji je održan u Gazi Husrev-begovoj biblioteci, u Sarajevu, u
organizaciji Islamske organizacije za edukaciju, nauku i kulturu – ISESCO i
Ureda za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH.

Na početku svog obraćanja, ministar
Drljača je uputio čestitku organizatoru, Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini, jer je prepoznao važnost pitanja unaprjeđenja prava osoba sa
invaliditetom u BiH, te pritom istakao aktivnosti koje Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike čini po tom pitanju.

Invalidnost je fizički ili mentalni
nedostatak, koji ograničava osobu u jednoj ili više životnih aktivnosti, a
prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji invalidnost može uzrokovati probleme
koji se odnose na pokretljivost, komunikaciju, usvajanje znanja i učenje i
brigu o sebi.

Procjenjuje se kako u Federaciji Bosne
i Hercegovini različita prava ostvaruje oko 200.000 osoba sa invaliditetom, što
predstavlja 10 % ukupne populacije, te 
se radi  o rastućoj potrebi
društva, jer je osoba sa invaliditetom sve više. Status osoba sa invaliditetom
kao i prava koja ostvaruju, ovisi o tome da li pripadaju populaciji ratnih
vojnih invalida, civilnih žrtava rata, ili je njihov invaliditet urođeni ili
stečeni povredom, odnosno bolešću.

Nažalost, svjedoci smo  razlika koje danas postoje, kako  za isti procent invaliditeta 100% ratni vojni
invalid, civilna žrtva rata i neratni invalid primaju različite naknade. Bosna
i Hercegovina je 2010.godine ratifikovala UN Konvenciju o pravima osoba sa
invaliditetom, čiji je osnovni princip jednakost pred zakonom za sve pripadnike
ove populacije. Bosna i Hercegovina ima obavezu da u procesu pridruživanja
Evropskoj uniji uskladi svoje zakonodavstvo, što podrazumijeva uspostavljanje
jedinstvenih kriterija i metoda u postupku ocjenjivanja invaliditeta.

Ministar Drljača je naglasio kako je u
završnoj fazi izrada jedinstvenog pravilnika za ocjenu tjelesnog oštećenja,
čiji sastavni dio je i lista invaliditeta, koja je usklađena sa međunarodnom
klasifikacijom, a koja će se ubuduće primjenjivati na sve osobe sa
invaliditetom, bez obzira iz koje skupine dolaze. To je mali, ali ipak značajni
korak u otklanjanju diskriminacije po osnovu uzroka invaliditeta.

Kada je riječ o pravima iz oblasti
socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom ona se ostvaruju i redovno
isplaćuju, no cijeli spektar prava iz drugih resora, kao što su pravo na
inkluzivno školstvo, pravo na pristupačnu zdravstvenu zaštitu, okruženje bez
građevinskih barijera, pravo na samostalan izbor življenja, pravo na pomoć u
odlučivanju umjesto oduzimanja poslovne sposobnosti, su još uvijek nedostižna
za osobe sa invaliditetom.

Naše društvo ima mnogo obaveza prema
osobama sa invaliditetom koje mora ispuniti, u cilju ostvarivanja njihovog
ravnopravnog statusa u društvu, gdje važnu ulogu igraju svi segmenti društva,
ulažući napore, svatko u okviru svojih mogućnosti, posebice kada je riječ o
zapošljavanju i stvaranju novih radnih mjesta za osobe sa invaliditetom,
istakao je ministar Drljača.

MINISTAR DRLJAČA GOST NA SEMINARU “UNAPREÐIVANJE PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM”

0 Komentari