Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POSJETA ZAVODIMA DRIN I BAKOVIĆI

  • On 29 Aprila, 2016

Federalni ministar rada i socijalne
politike, Vesko Drljača, boravio je u posjeti zavodima za zbrinjavanje mentalno
invalidnih lica Drin i Bakovići, gdje se susreo sa direktorima ustanova, dr.
Elmedinom Huskićem i dr. Nadom Sušić-Sijerčić i održao odvojene radne sastanke
na kojima je bilo riječi o analizi aktuelnog stanja u zavodima, procesima
transformacije i deinstitucionalizacije ustanova socijalne zaštite.

 

Direktori Zavoda su upoznali ministra
Drljaču sa aktuelnim stanjem u Zavodima, te u kratkim izlaganjima prezentirali
realizirane projekte i najavili buduće, a 
koji će za svrhu imati poboljšanje kvalitete pružanja usluga korisnicima
Zavoda.

Posjetom ministra Drljače,
centrima od posebnog državnog značaja,
za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje i rehabilitaciju, obučavanje za
samostalan život, zadovoljavanje socijalnih potreba osoba sa umjerenom, težom
ili teškom mentalnom retardacijom, osobama sa određenim duševnim smetnjama,
koji iz opravdanih razloga ne mogu biti u vlastitoj porodici i socijalnoj
sredini, iskazana je potpora Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u procesu transformacije i
izgradnje resursa za pružanje usluga podrške u zajednici.


Kroz zakonske okvire mora se voditi briga o
poštivanju i provedbi standarda o pravima djece, osoba sa posebnim potrebama i
drugih osoba smještenih u ustanove socijalne zaštite, te osigurati potpora
države na stvaranju i realizaciji novih socijalnih usluga, kao i edukaciji
profesionalaca za iste. Također je važno informirati javnost o štetnim
posljedicama institucionalnog zbrinjavanja osoba sa posebnim potrebama.
Deinstitucionalizacija nema alternative, zaključeno je na sastancima

POSJETA ZAVODIMA DRIN I BAKOVIĆI

0 Komentari