Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

  • On 29 Januara, 2016

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zatražilo je od Federalnog zavoda PIO da sačini
konkretan plan mjera i aktivnosti koje bi imale za cilj stabilizaciju sistema penzijskog i invalidskog
osiguranja, te obaveznu primjenu važećih propisa.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike je, svjesno teške finansijske situacije u penzijskom
sistemu, upoznalo organe Zavoda da, zajedno s Vladom Federacije BiH,
kontinuirano poduzima aktivnosti s ciljem osiguranja što većeg iznosa sredstava
u Budžetu Federacije BiH za tekuće finansiranje penzija ostvarenih pod
povoljnijim uvjetima, uvezivanje staža, kao i druge mjere usmjerene na bolju
naplatu doprinosa PIO.

Također, šira javnost je upoznata s planovima da
finansijska stabilnost ovog zavoda, između ostalog, bude riješena novim zakonom
o PIO, kroz uvođenje tzv. trezorskog poslovanja, koje praktično garantuje
redovnost u isplati penzija, jer će, ukoliko prihodi nosilaca
osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu penzija u tekućem mjesecu, potrebna
razlika sredstava biti namirena iz Budžeta Federacije BiH, odnosno drugih
izvora koje obezbijedi Federacija BiH.

Planirano je da
stabilnost nosilaca osiguranja bude osigurana i kroz provođenje niza mjera
predviđenih Reformskom agendom, koje imaju za cilj poticanje zapošljavanja kroz
konkretne programe zapošljavanja određenih kategorija (u 2016. godini 50
miliona KM za prvo zaposlenje), što će se direktno i pozitivno odraziti na
uplatu doprinosa za PIO. Predviđen je i cijeli niz drugih mjera za stvaranje
pretpostavki za razvoj tržišta rada na druge načine, kao npr. kroz zakon o
uvezivanju staža, kojim bi trebalo u sistem PIO uplatiti više 450 milona KM, od
čega više od 50 miliona KM već u 2016. godini.

Zbog toga je od Federalnog zavoda PIO zatraženo da, u skladu sa
svojim nadležnostima, u narednom periodu sačini konkretan plan mjera i aktivnosti koje će biti
poduzete u cilju stabilizacije penzijskog sistema.

Napominjemo da je članom 51. Zakona o penzijskom i
invalidskom osiguranju i članom 6. Zakona o organizaciji penzijskog i
invalidskog osiguranja u Federaciji BiH izričito propisano da Upravni odbor
koji, između ostalog, ima odgovornost da održi fiskalni balans, ne treba
dozvoliti stvaranje obaveza prema korisnicima. U tom smislu, zakon propisuje
jasno postupanje i obavezu Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO. Zakonom,
dakle, nije propisana niti je potrebna bilo kakva saglasnost resornog
ministarstva ili Vlade Federacije BiH za određivanje visine isplatnog
koeficijenta.

Kako je riječ o zakonskim
odredbama, jasno je da je nepotreban stav Federalnog
ministarstva rada i socijalne politike, odnosno Vlade Federacije BiH o ovom pitanju. Po
mišljenju ovog ministarstva, organi Federalnog zavoda PIO morali bi usmjeriti
energiju na sačinjavanje konkretnih mjera i aktivnosti na osiguranju
finansijske stabilnosti penzijskog sistema.

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike će i dalje poduzimati aktivnosti na
sistemskom jačanju stabilnosti penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji
BiH, prvenstveno kroz zakonska rješenja. Isto tako, ovo ministarstvo traži da i
Federalni zavod PIO
koji je, u skladu sa Zakonom o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja
u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao specijalizirana javna ustanova, nadležan
i odgovoran za obavljanje svih poslova penzijskog i invalidskog osiguranja,
poduzme aktivnosti kako bi penzijski sistem bio stabiliziran.

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

0 Komentari