Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

  • On 29 Januara, 2016

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, zatražilo je od organa Federalnog
zavoda PIO da sačini konkretan plan mjera i aktivnosti koje bi za cilj imale stabilizaciju sistema penzijskog i
invalidskog osiguranja, te obaveznu primjene važećih propisa.

S tim u vezi, Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike, svjesno teške finansijske situacije u penzijskom
sistemu, je upoznalo organe zavoda da zajedno sa Vladom Federacije BiH, kontinuirano
poduzima aktivnosti, kojima se nastoji osigurati što veći iznos sredstava u
Budžetu Federacije BiH za tekuće finansiranje penzija ostvarenih pod
povoljnijim uvjetima, uvezivanje staža i druge mjere koje za cilj imaju
pojačanu naplatu doprinosa PIO.

Također, šira javnost je upoznata da
se finansijska stabilnost planira, između ostalog riješiti novim zakonom PIO,
kroz uvođenje tzv trezorskog poslovanja, koje praktično garantuje redovnost u
isplati penzija, jer će se, ukoliko prihodi nosioca osiguranja ne pokrivaju rashode za isplatu penzija u
tekućem mjesecu, potrebna razlika sredstava namiriti iz Budžeta Federacije BiH,
odnosno drugih izvora koje obezbijedi Federacija BiH.

Stabilnost nosioca osiguranja planira se osigurati i kroz
provođenje niza mjera predviđenih Reformskom agendom, koje imaju za cilj
poticanje zapošljavanja kroz konkretne programe zapošljavanja određenih
kategorija (u 2016. godini 50 miliona KM za prvo zaposlenje), što će se
direktno pozitivno odraziti na uplatu doprinosa za PIO, te kroz čitav niz
drugih mjera kojima se stvaraju pretpostavke za razvoj tržišta rada, na druge
načine kao npr. kroz zakon o uvezivanju staža, koji bi trebao u sistem PIO
uplatiti preko 450 miliona KM, od čega preko 5o miliona KM već u 2016. godini
itd.

Analogno tome, zatraženo je od Federalnog zavoda PIO
da u skladu sa svojim nadležnostima, u narednom periodu, sačini konkretan plan mjera i aktivnosti, koje se
namjeravaju poduzeti u cilju stabilizacije penzijskog sistema.

U vezi primjene člana 51. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
i člana 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja u
Federaciji BiH, napominjemo da je istim izričito propisano da Upravni odbor,
koji između ostalog ima odgovornost da održi fiskalni balans, ne dozvoli stvaranje
obaveza prema korisnicima, te u kojem smislu zakon propisuje jasno postupanje i
obavezu Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO, pri čemu nije propisana niti
potrebna bilo kakva saglasnost ministarstva niti Vlade Federacije BiH na
određivanje visine isplatnog koeficijenta.

Stoga kako je riječ o zakonskim odredbama apsolutno je nepotreban stav
ovog ministarstva odnosno Vlade Federacije BiH po predmetnom pitanju, gdje bi
po našem mišljenju organi Federalnog zavoda PIO morali da usmjere svoju energiju
na sačinjavanje konkretnih mjera i aktivnosti na osiguranju finansijske
stabilnosti penzijskog sistema.

Na kraju ponovno ističemo da će
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, i dalje poduzimati aktivnosti
na sistemskom jačanju stabilnosti penzijskog i invalidskog osiguranja u
Federaciji BiH, prvenstveno kroz zakonska rješenja, ali isto tako
tražimo da Federalni
zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji je u skladu sa Zakonom o
organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji Bosne i
Hercegovine kao specijalizirana javna ustanova nadležan i odgovoran za
obavljanje svih poslova penzijskog i
invalidskog osiguranja
, poduzme aktivnosti, kako bi se penzijski sistem
stabilizirao.

 PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

0 Komentari