Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POZIV ZA MEDIJE

  • On 5 Oktobra, 2015

Konferencija „Život u porodici –
najbolji interes djeteta“

ponedeljak,
05.oktobar/listopad 2015. godine u 11 sati, zgrada UN-a, Sarajevo

Ulica Zmaja od Bosne bb (iza centra
Importane)

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike poziva novinare na konferenciju „Život u
porodici – najbolji interes djeteta“, koja će se održati 05.oktobra/listopada
2015. godine u Sarajevu, UN Zgrada, Zmaja od Bosne bb.

Povodom obilježavanja „Dječije nedelje“, koji se
u Federaciji BiH obilježava od 05. (ponedeljak) do 11. (nedelja)
oktobra/listopada 2015. godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike je donijelo Program obilježavanja „Dječije nedelje“ u Federaciji Bosne
i Hercegovine za 2015. godinu („Službene novine Federacije BiH“, 41/15).

U sklopu programskih aktivnosti obilježavanja
Dječije nedelje za 2015. godinu, uz podršku UNICEFa BiH, i u saradnji sa
dugogodišnjim partnerima Save the Children, SOS Dječija sela BiH, World Vision
BiH i Hope and Homes for Children BiH, organizira konferenciju pod nazivom „Život
u porodici – najbolji interes djeteta“.

Cilj je predstavljanje i repliciranje dobrih
praksi i razvoj usluga s posebnim fokusom na porodice sa djecom koje imaju
poteškoće u razvoju. 

Na ovu konferenciju pozvani su predstavnici državnih,
entitetskih i kantonalnih ministarstava socijalne zaštite, centara za socijalni
rad, institucija za zbrinjavanje djece, međunarodnih i nevladinih organizacija.
Iskreno se nadamo da će svako od njih dati svoj doprinos i poslati poruku o
svojoj posvećenosti da je najbolji interes svakog dijete da živi u porodici.

Konferenciju će
otvoriti federalni ministar rada i socijalne politike Prim. dr. Milan
Mandilović i predstavnik UNICEF BiH dr. Ayman Abulaban. Zbog procedura pri
ulasku, molimo da dođete 30 minuta ranije.

Program dječija nedelja.pdf 

 

POZIV ZA MEDIJE

0 Komentari