Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Održana Konferencija “Rani rast i razvoj djece u BiH”

  • Datum: 20 Jula, 2015

26. juna 2015. godine u Velikoj
sali Parlamentarne skupštine BiH održana je Konferencija „Rani rast i razvoj
djece u BiH“. Konferencija je okupila oko 150 stručnjaka iz oblasti ranog rasta
i razvoja, predstavnike ministarstava socijalne politike, obrazovanja i
zdravstva i međunarodne eksperte. Predstavljena su dosadašnja postignuća u ovoj
oblasti i pozitivne prakse, definirani  pravci daljeg djelovanja na nivou cijele BiH,
sa fokusom na jačanje postojećih i uspostavljanje novih usluga u području ranog
rasta i razvoja djece.

Podsjećamo, Vlada FBiH je 2013.
godine usvojila Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece
(RRRD) u Federaciji BiH za period 2013-2017. Ciljevi Strategije su unapređenje
međusektorskog pristupa u oblasti RRRD-a, kao i usluga za trudnice,
roditelje/staratelje i djecu do tri godine starosti, s naglaskom na pravilan
rast i razvoj, te adekvatnu pomoć djeci s poteškoćama i poremećajima u razvoju.

Na konferenciji su usvojeni
sljedeći zaključci: Konferencija zaključci

 

 

Održana Konferencija “Rani rast i razvoj djece u BiH”

0 Komentari