Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Smjernice o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH

  • Datum: 5 Decembra, 2014

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEFom BiH i podrškom od
Europske delegacije u BiH, u okviru IV faze SPIS programa izradilo je dokument
SMJERNICE o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog
zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH. 

Namjera
dokumenta je da se usluge za djecu s invaliditetom ubuduće pružaju kroz dnevne
centre u njihovoj lokalnoj zajednici, te da se potakne izbjegavanje
institucionalnog vida zbrinjavanja. Kroz pružanje usluga u lokalnoj zajednici
stvaraju se i uslovi za socijalno uključivanje djece u aktivniji društveni
život. 

Takođe,
pokrenuta je i zajednička inicijativa Federalnog ministarstva rada i socijalne
politike i UNICEFa za otvaranje dnevnih centara u Domaljevcu i Olovu, koji bi
trebali u budućnosti biti primjeri dobre prakse pružanja dnevnih usluga u
lokalnoj zajednici. 

Predgovor.pdf

SMJERNICE o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH.docx

Smjernice o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH

0 Komentari