Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Za praznik dva neradna dana

  • On 25 Aprila, 2014

Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima („Službeni list
RBiH“, br. 2/92 i 13/94), određeno da je Prvi maj/svibanj Međunarodni
praznik rada i da se obilježava dva dana (1.i 2. maja/svibnja).

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade. 

Za praznik dva neradna dana

0 Komentari