Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Čamber sudjelovao na obilježavanju Svjetskog dana svjesnosti o autizmu

  • On 3 Aprila, 2014

 

Federalni ministar rada i socijalne
politike Vjekoslav Čamber sudjelovao je na svečanoj akademiji održanom povodom
obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti o autizmu,  koju je organizirala Udruga za podršku djeci
i roditeljima „Budućnost“.

Svečana akademija održana je u dvorani
Općinskog vijeća Općine Novi Grad,  gdje
se pred nazočnim gostima obratio ministar Čamber, koji je u svom govoru istakao
potrebu za unaprijeđenjem postojećeg sustava edukacije i rehabilitacije djece s
teškoćama u razvoju, a gdje važnu ulogu igra naše društvo koje mora pružiti
priliku osobama s autizmom da pokažu svoj potencijal i vještine  koji posjeduju.

Prema deklaraciji o ljudskim pravima pravo
na život je temeljno ljudsko pravo, a život ima više oblika, jedan od njih je i
život s autizmom. Ako želimo postati društvo jedankih prilika za sve, onda i to
moramo prihvatiti da osobama s autizmom je potrebna podrška javnosti,
obrazovnih i socijalnih institucija, kako bismo razbili sve predrasude, te u
skladu s njihovim mogućnostima omogućimo im da budu aktivni dio društva.

Udruga za podršku djeci i roditeljima „
Budućnost „ je uručila ministru Čamberu 
zahvalnicu za pruženu pomoć u radu Udruge.

 

Ministar Čamber sudjelovao na obilježavanju Svjetskog dana svjesnosti o autizmu

0 Komentari