Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Održana konferencija „Novi metodi ciljanja za Federaciju BiH“

  • On 19 Marta, 2014

U Sarajevu, u
hotelu Grand, održana je konferencija pod nazivom Novi metodi ciljanja za Federaciju BiH u okviru projekta Razvoj, testiranje i vođenje
implementacije nove(ih) motodologije(a) za ciljanje proračunskih novčanih
naknada u Bosni i Hercegovini
.

Uvodono obraćanje
na konferenciji je održao Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra, Ministarstva  rada i socijalne politike FBiH.

Projekt se inače
implementira u oba entiteta Bosne i Hercegovine uz podršku Ministarstva rada i
socijalne politike FBiH, Jedinice za implementaciju projekta socio-ekonomske
podrške, obuke i prezapošljavanja – PIU SESER i 
Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS (Resor za implementaciju
projekata – PCU).

Projekt
implementira Inicijativa za bolju i
humaniju inkluziju (IBHI),
u suradnji sa Maastricht Graduate School of
Governance (MGSoG), a sama implementacija u Federaciji BiH traje od 1.veljače
2013.godine do 31.srpnja 2014.godine.

Cilj projekta je da
se pruži tehnička podrška, obuka i razmjena znanja za razvoj, testiranje i
vođenje implementacije novog mehanizma za bolje ciljanje proračunskih novčanih
naknada u FBiH, čime bi se osigurala transparentnost kriterija i poboljšala
učinkovitost naknada u dopiranju do zaista siromašnih.

Na konferenciji su
se prezentirali izvještaji Novi metodi
ciljanja za Bosnu i Hercegovinu: Drugi dio –
Adekvatnost
naknada pri upotrebi alternativnih metoda ciljanja u Federaciji Bosne i
Hercegovine
, u kojem se simulira dodjela različitih transfera i analizira
distributivni učinak novih metoda ciljanja, njihova primjerenost i učinak na
smanjenje siromaštva.

Također se
prezentirao i izvještaj Evaluacija novih
metoda ciljanja zasnovana na podacima pilot ankete za Bosnu i Hercegovinu –
Federacija BiH.

Cilj konferencije
je da se, na osnovu materijala, prezentacija i diskusije, izabere novi metod
ciljanja koji bi se koristio za distribuciju proračunskih novčanih naknada u
Federaciji Bosne i Hercegovine. Na osnovu tog izbora, u okviru projekta,
nastavit će se aktivnosti na ocjeni fiskalnih posljedica, poboljšanju  zakonske regulative i jačanju kapaciteta
centara za socijalni rad.

 Održana konferencija „Novi metodi ciljanja za Federaciju BiH“

0 Komentari