Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Osobe sa invaliditetom moraju biti ravnopravni članovi društvene zajednice

  • Datum: 11 Februara, 2014

U Sarajevu je  održan 
okrugli stol na temu Mi smo tu, gdje se razgovaralo o
analizi trenutnog stanja  osoba sa
invaliditetom i mogućnosti njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja u Bosni i
Hercegovini.

Na okruglom stolu svoje
aktivno sudjelovanje je preuzelo i Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike gdje je na temu politika u oblasti invalidnosti u F BiH održao
predavanje pomoćnik ministra, Dobrica Jonjić, koji je pritom istakao kako ratifikacijom
i konvencijom o pravima  osoba  sa invaliditietom politike u BiH, posebice u
Federaciji BiH su dobile svoj novi pravac i više se nikada ne mogu vratiti na
stare principe,  unatoč bilo kakvim
promjenama struktura vlasti.

Parlamentarna skupština
Bosne i Hercegovine ratificirala je Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom
Ujedinjenih naroda u prosincu 2009.godine, te samim tim činom je preuzela
veliku odgovornost za implementaciju osnovnih principa Konvencije.

U dogledno
vrijeme,  na temelju implementacije    Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom,
koja je nadležna našem domaćem zakonodavstvu, biti će usklađeni principi koji
vladaju u svijetu po pitanju invalidnosti i potreba  osoba sa invaliditetom, izjavio je među
okupljenima na okruglom stolu, gdin. Jonjić.

Ovaj okrugli stol organiziran je uz pomoć
Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini, i
 veleposlanstva Švicarske Konfederacije u BiH. 

 

Osobe sa invaliditetom moraju biti ravnopravni članovi društvene zajednice

0 Komentari