Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Čamber domaćin emisije “Ja biram goste”

  • On 30 Oktobra, 2013

U nedjelju u 17:15h, na TV1, emisiju Ja biram
goste vodi i uređuje Vjekoslav Čamber, ministar Federalnog ministarstva rada i
socijalne politike.

Ministar Čember je za temu odabrao jedno od gorućih pitanja u Bosni i
Hercegovini i njenim entitetima. Iako Federacija Bosne i Hercegovine izdvaja
značajna financijska sredstva, kao u 2011. godini izdvojeno je 3,62 posto BDP-a
za isplatu različitih oblika novčanih pomoći koje nisu zasnovane na
doprinosima, brojni korisnici su diskriminirani i nezadovoljni, a ogromno je
nezadovoljstvo i među onima koje zakon nije predvidio, a u stanju su socijalne
potrebe. Pritom, kada bi se ukinule sve proračunske naknade siromaštvo bi se u
Federaciji Bosne i Hercegovine smanjilo za samo 1, 8 posto. 
 
Generalno se može zaključiti da socijalna i druga davanja iz proračuna FBiH i
županija nisu dobro ciljana. Često se daju osobama i obiteljima kojima
objektivno nisu neophodna ni kao socijalna pomoć, ni kao podrška za
izjednačavanje mogućnosti, već se daju na osnovu statusa, a često zavise i od
ekonomske moći županij.

Zakonska rješenja nisu
dovoljno dobra da riješe situaciju u socijalnom sektoru koja je u Bilješci
Svjetske banke ocijenjena kao “fiskalno neodrživa, ekonomski neefikasna i
socijalno nepravedna”.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike još od
januara 2012. godine provodi intenzivno reformu socijalne skrbi, uvedene su
ključne izmjene postojeće legislative iz oblasti socijalne skrbi, doneseni novi
zakoni iz krovnog Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava
rata i zaštite obitelji s djecom. Doneseni su i ključni dokumenti za
izjednačavanja prava osoba sa invaliditetom i vrše se kontinuirani napori da se
zakoni usklade sa međunarodnim dokumentima i od strane Bosne i Hercegovine
ratifikovanim konvencijama i poveljama… 

No reforma je dugoročan proces koji uključuje čitav niz
segmenata a posebno promjenu svijesti onih koji su u njega uključeni, dok je
situacija u socijalnom sektoru, kao naslijeđe dugogodišnjih loših politika, i
dalje veoma loša. 
  
O potrebi reforme socijalnog sektora ministar
Čamber
razgovrat će sa svojim gostima: Dr.
Žarkom Papićem
, direktorom Inicijative za bolju i humaniju inkluziju
(IBHI), Fikretom Zukom, izvršnim
direktorom Udruženja slijepih KS, Anne-Claire
Dufay,
zamjenicom predstavnice UNICEF-a u BiH, i Vesnom Vukmanić, direktoricom nevladine organizacije Inicijativa i
civilna akcija (ICVA ).

Iz publike pitanja će postavljati korisnici socijalnih
naknada: članovi Udruženja slijepih i slabovidnih lica KS, Udruženja oboljelih
od cerebralne paralize KS i Udruženja samohranih roditelja Velika porodica iz
Sarajeva.

 

Ministar Čamber domaćin emisije “Ja biram goste”

0 Komentari