Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Čamber sudjelovao na međunarodnoj konferenciji u Ateni o zapošljavanju mladih u Europi

  • On 26 Oktobra, 2013

 

Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber
 nazočio je na međunarodnoj konferenciji
"Zapošljavanje mladih u Europi – edukativni koncepti, projekti, standardi
kvaliteta", koja je trajala od 23. – 26. 10.  2013.godine u  Grčkoj, u Ateni.

 Konferencija je
organizirana od strane  EVBB-a, 
Europske mreže centara za profesionalnu rehabilitaciju i treninge, a
učešće  su preuzeli  predstavnici
ministarstava rada i socijalnih politika, te najeminentniji stručnjaci iz
oblasti profesionalne rehabilitacije iz zemalja Republike Austrije, Grčke,
Bugarske, Bosne i Hercegovine, Švicarske, Portugala, te  Republike Slovačke. Na konferenciji su
razmijenjene informacije o najnovijim dostignućima iz oblasti profesionalne
rehabilitacije, standardima kvalitete pruženih usluga unutar programa
profesionalne rehabilitacije, pozitivne prakse, projekti i brojni izazovi u
prevladavanju  problema nezaposlenosti
mladih ljudi u južnoj i istočnoj Europi, te   načini za prevladavanje
istih.

Ministar Čamber sudjelovao na međunarodnoj konferenciji u Ateni o zapošljavanju mladih u Europi

0 Komentari