Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Nastavljene aktivnosti za izradu akcionih planova za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti u FBiH

  • On 4 Septembra, 2013

 

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike nastavlja svoje započete aktivnosti od
prošle godine, točnije nastavak realizacije 
programa podrške i implementacije strategije za izjednačavanje prava
osoba sa invaliditetom, kroz izradu akcionih 
planova u pet novih županija/kantona u FBiH.

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike je započelo aktivnosti s prvim modulom u
Mostaru za Hercegovačkoneretvansku županiju/kanton, potom u Tuzli vezano za Tuzlansku
županiju/kanton, gdje se na terenu zajedno sa mnogim organizacijama osoba sa
invaliditetom nastoje izraditi akcioni planovi zajedno sa  vlastima kantona ili nekim nizim lokalnim nivoima
vlasti.

Akcioni
planovi za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti Federacije
BiH uključuju ljudska prava i sredstva za postizanje jednakih mogućnosti,
uključivanje oblasti invalidnosti u lokalne politike, popis potreba osoba sa
invaliditetom i postojećih resursa zajednice i izradu nacrta lokalnih planova
akcije u oblasti invalidnosti i monitoring.

Uz
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike glavni koordinator ovog
projekta je Savez slijepih osoba Federacije BiH na čelu s predsjednikom
Fikretom Zukom.

Sljedeći
modul trebao bi se održati u Goraždu ( Bosansko-podrinjska županija/kanton),
zatim u Zenici     ( Zeničko-dobojska županija/kanton), te u
Sarajevu ( Sarajevska županija/kanton) gdje će u  konačnici biti obuhvaćeno svih deset
županija/kantona na području Federacije BiH uključenih u ovaj projekat.

 Nastavljene aktivnosti za izradu akcionih planova za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti u FBiH

0 Komentari