Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Posjeta Specijalne predstavnice Generalnog tajništva UN-a Zeinab Bangure Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

  • On 14 Juna, 2013

 

Federalni
ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber primio je u posjetu
specijalnu predstavnicu Generalnog tajništva UN-a Zeinab Banguru, koja boravi u
posjeti Bosni i Hercegovini. Ova posjeta je realizirana u skladu s relevantnim
rezolucijama Vijeća sigurnosti, a tema posjete je pitanje seksualnog nasilja i
torture u sukobima s ciljem unaprijeđenja dijaloga. Na sastanku je zaključeno
kako je pitanje seksualnog nasilja i torture u zemlji namjerno stavljeno u
drugi plan, te kako se na pitanju procesuiranja i krivičnog gonjena počinitelja
ovakvih nedjela od strane nadležnih institucija premalo radi. Posljedice
ovakvih nedjela žrtve još uvijek osjećaju, iako je prošlo 18 godina od rata,
one bivaju stigmatizirane i odbačene u društvu. Na tom planu potrebno je
unaprijediti dijalog o ovom problemu te pomoći Bosni i Hercegovini na
pronalasku rješenja i zakona kojim će se početi rješavati ovo pitanje te u
konačnici privesti ruci pravde sve one koji su se ogriješili o zakon.

Kada je u
pitanju federalna razina vlasti civilne žrtve rata i torture imaju osiguranu
socijalnu zaštitu  u velikoj mjeri, a
glavni problem tek treba rješiti tužiteljstvo BiH na državnoj razini u
kažnjavanju počinitelja.

 

Posjeta Specijalne predstavnice Generalnog tajništva UN-a Zeinab Bangure Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

0 Komentari