Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Potpisan Sporazum o suradnji u vrijednosti od 1.200.000,00 KM

  • On 4 Aprila, 2013

 

Ministar rada i
socijalne politike Vjekoslav Čamber, u ime Vlade Federacije  Bosne i Hercegovine, i Institut za otvoreno društvo
OSI, koji predstavlja direktorica Mental
Health Initiative
, Judith Klein su
danas u zgradi Vlade Federacije  BiH
svečano potpisali Sporazum o suradnji
u vrijednosti od 1.200.000,00 KM, a čiji je cilj poboljšanje kvalitete života i
zaštita ljudskih prava osoba s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama.

Programom Razvoj
Službi Stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku u Federaciji BiH, vrijednim 
milijun i dvjesto tisuća konvertibilnih maraka, razvit će se u narednom
vremenskom periodu od tri godine na području Federacije BiH samoodržive Službe
za stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku.

Projekt Stanovanja u lokalnoj zajednici uz podršku, koji
će se najprije realizirati u 
Unskosanskoj županiji, je ponudio otvorena vrata i ostalim županijama,
gdje se također očekuju uspješni rezultati.

Vrlo je važno
napomenuti kako je promoviranje socijalne uključenosti i poštivanje ljudskih
prava jedna od glavnih komponenti članstva u Europskoj uniji, te je stoga ova
inicijativa prvi konkretni korak u BiH od strane vladinog sektora  u cilju poboljšanja sveukupne sustavne pomoći
u zajednici. Na taj način će se postići veća i uspješnija socijalna inkluzija
osoba s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama, te  njihova aktivacija i sudjelovanje u razvoju
društvene zajednice.

Također, ovaj
potpisani Sporazum o suradnji uvelike doprinosi poštivanju ljudskih prava
zagarantiranih UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, s posebnim
naglaskom na Članak 19.

 

                                                                                              

 Ured za odnose s javnošću FMRSP                                   

 Potpisan Sporazum o suradnji u vrijednosti od 1.200.000,00 KM

0 Komentari