Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Informacija

  • On 11 Decembra, 2012

Ovim putem
obavještavamo da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, aktom
broj: 04-35/22-3579/12 od 07.12.2012. godine, radi razmatranja na  sjednici Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine, dostavilo Informaciju u svezi ponovne dostave zahtjeva/faktura Federalnog zavoda
za mirovinsko i invalidsko osiguranje za refundiranje sredstava i potrebi
preraspodjele razlike sredstava na ime izmirenja dijela verificiranog duga od 180.979.871,11
KM.

Cijenimo da je
bitno da se s istom upozna javnost, budući da je na temelju značajnih i
višemjesečnih aktivnosti ovog Ministarstva, Federalni zavod za mirovinsko i
invalidsko osiguranje izvršio ponovni obračun sredstava za isplate povoljnijih
mirovina, kao i po čl. 94 i 139. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju,
sukladno propisima koji reguliraju ovu oblast i uputama Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike, te ponovno dostavio korigirane zahtjeve za
refundiranje sredstava za isplatu mirovina ostvarenih pod povoljnijim uvjetima
iz Proračuna F BiH za prvih deset mjeseci 2012. godine.

U konačnici
navedene aktivnosti ovog Ministarstva su rezultirale time da se utvrdila razlika više uplaćenih sredstava Federalnom zavodu za
mirovinsko i invalidsko osiguranje (oko 1
milion KM mjesečno, što uz pretpostavku da će se ista razlika zadržati do kraja
godine iznosi oko 12 miliona KM za 2012. godinu).

Stoga, imajući u vidu navedeno,
ali i tešku financijsku situaciju u mirovinskom i invalidskom osiguranju, kao i
navedeni dug, predloženo se da se odgovarajuća razlika sredstava preraspodijeli
na izmirenje dijela verificiranog duga prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Informacija

0 Komentari