Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Šef misije MMF-a u posjeti Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH

  • On 9 Novembra, 2012

 

Glavni
tajnik Federalnog ministarstva rada i socijalne politike gospodin Fehim Bekan
primio je u posjetu izaslanstvo MMF-a, na čelu sa šefom misije za BiH
gospodinom Ronom Van Roodenom. Teme sastanka su bile reforma u oblasti civilnih
naknada i naknada za civilne žrtve rata, zakonske inicijative za ponovno
uspostavljanje naknada za civilne invalide sa stupnjem invalidnosti od 60 % do
80%, nacrt zakona o zaštiti obitelji sa djecom, strategija reforme mirovinskog
sustava, neizmirene obaveze prema civilnim invalidima, privilegirane mirovine,
te Budžet za sljedeću 2013-tu godinu. Na sastanku je predočena detaljnja
analiza postojećeg stanja, te su prikazane sve buduće radnje koje će biti
poduzete u svrhu jačanja generacijske solidarnosti i financijske stabilnosti,
posebice kada je riječ o reformi mirovinskog sustava, gdje se očekuje znatna
potpora MMF-a.

                                                            Ured
za odnose s javnošću

 

 

Šef misije MMF-a u posjeti Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH

0 Komentari