Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Posjeta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koalicijama organizacija osoba s invaliditetom na području Kantona 10,Zapadnohercegovačkog, Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona

  • On 7 Novembra, 2012

 

U okviru Programa "Akcioni planovi za ostvarivanje Strategije u
oblasti invalidnosti Federacije BiH
“, koji finansira Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike, ministar Vjekoslav Čamber posjetio je Kanton 10
(Livanjski kanton), Zapadnohercegovački kanton, Srednjobosanski kanton i
Unsko-sanski kanton, te koalicije organizacija osoba s invaliditetom koje
djeluju u ovim kantonima. Ovom prilikom dodijeljeni su certifikati članovima
koalicija, učesnicima trening programa "Akcioni planovi za ostavarivanje
ciljeva Strategije u oblasti invalidnosti FBiH“, te promovisani prioriteti Akcionih
planova koji će doprinijeti ostvarivanju ciljeva Strategije na području ovih
kantona.

U
okviru posjete kantonima ministar Čamber se susreo sa ministrom Darkom Horvatom
iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10
(Livanjskog kantona), Amirom Murićem iz Ministarstva zdravstva i socijalne
politike Unsko-sanskog kantona i Blažom Župarićem iz Ministarstva zdravstva,
rada i socijalne politike. Ministri su dali svoju podršku Federalnom
ministarstvu rada i socijalne politike i koalicijama organizacija osoba s
invaliditetom u njihovim nastojanjima i aktivnostima da se Strategija za
izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom kroz izradu Akcionog plana na
područjima navedenih kantona spusti sa svojim ciljevima i prioritetima na
lokalnie nivoe.

Dogovoren je niz koraka u daljoj
saradnji kada su u pitanju ostvarivanje prioritetnih potreba osoba s invaliditeom
na području kantona, s posebnim akcentom na pristupačnost, razvoj servisa
podrške i inkluzivno obrazovanje.

Nakon što je završen i V modul
treninga u okviru programa "Akcioni planovi za ostvarivanje Strategije u
oblasti invalidnosti Federacije BiH“, Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike pružat će i dalju podršku 
koalicijama  organizacija osoba s
invaliditetom sa područja 5 kantona: Kantona 10, Zapadnohercegovačkog kantona,
Srednjobosanskog kantona, Unsko-sanskog kantona i Posavskog kantona, da nacrte
Akcionih planova stave u proceduru usvajanja kako bi se ostvarile prioritetne
potrebe osoba s invaliditetom na području navedenih kantona. Pored podrške
Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od izuzetne je važnosti da se
kantonalne vlasti aktivno uključe i usvoje Akcione planove, osiguraju sredstva
i neophodne resurse za njihovu provedbu jer je to njihova obaveza predviđena Stategijom za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa
invaliditetom u Federaciji
BiH
2011-2015.
koju je usvojio Dom Naroda Parlamenta Federacije
BiH 2011. god.

 Posjeta Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koalicijama organizacija osoba s invaliditetom na području Kantona 10,Zapadnohercegovačkog, Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona

0 Komentari