Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

S A O P Ć E NJ E Z A J A V N O S T -Kašnjenje isplata naknada civilnim žrtvama rata

  • Datum: 8 Augusta, 2012

Kantonalna ministarstva nadležna za socijalnu
zaštitu dostavila su za mjesec srpanj/juli 2012. godine Federalnom ministarstvu
rada i socijalne politike zahtjeve za isplatu novčanih naknada za civilne žrtve
rata i članove njihovih obitelji po osnovici 507,56 KM, umanjenoj 10% koja je
važila primjenom Zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 50/09).

Prestankom važenja
ovog Zakona od 01.07.2012. godine kod obračuna novčanih naknada trebalo je
primjeniti uvećanu osnovicu 574,10 KM, usklađenu sa osnovicom
braniteljsko-invalidne zaštite u FBiH.

Budući da kantonalna ministarstva do sada nisu
dostavila zahtjeve sa usklađenom osnovicom koja se za isplatu sredstava
civilnim žrtvama rata u Federaciji BiH primjenjuje od 01.07.2012. godine, doći
će do neznatnog kašnjenja u isplati naknada civilnim žrtvama rata za
juli/srpanj 2012. godine.

S A O P Ć E NJ E Z A J A V N O S T -Kašnjenje isplata naknada civilnim žrtvama rata

0 Komentari