Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Saopćenje

  • On 27 Februara, 2012

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da
je Zakonom o proglašenju 1.ožujka/marta Danom neovisnosti Bosne i Hercegovine
(“Službeni list R BiH”,broj 9/95), utvrđeno da je 1.ožujak/mart Dan neovisnosti
Bosne i Hercegovine i  na taj dan
poslodavci, ustanove, organi uprave kao i druge pravne osobe ne rade.

Dan neovisnosti  Bosne i Hercegovine – 1.ožujak/mart
obilježava se jedan dan i to na dan samog praznika.

Saopćenje

0 Komentari